نمایش دادن همه 31 نتیجه

تلویزیون سونی مدل 65X95K

۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 65 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 75X95K

۱۴۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 75 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 65X75K

۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 65 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 55X75K

۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 55 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 50X75K

۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 50 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 75X80K

۷۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 75 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 65X80K

۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 65 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 55X80K

۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 55 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 85X85K

۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 85 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 75X85K

۷۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 75 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 65X85K

۵۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 65 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 55X85K

۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 55 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 85X90K

۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 85 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 75X90K

۸۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 75 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 65X90K

۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 65 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 55X90K

۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 55 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل X8000G

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 43 تا 75 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2019

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل X7500H

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 43 تا 65 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2020

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 55A90J

به زودی

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: OLED

✅ ابعاد صفحه: 55اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 77A80J

به زودی

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: OLED

✅ ابعاد صفحه: 77 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل X80J

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 43 تا-75 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل X85J

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 43 تا 85 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل X90J

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 55 تا 75 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 43X75K

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅ برند: SONY✅ نوع تلویزیون: LED✅ ابعاد صفحه: 43 اینچ✅ سیستم عامل: اندروید✅ کیفیت تصویر: 4K✅ سال ساخت: 2022✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل X8000H

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 43 تا 85 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2020

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 83A90J

به زودی

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: OLED

✅ ابعاد صفحه: 83 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 65A90J

به زودی

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: OLED

✅ ابعاد صفحه: 65 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 65A80J

به زودی

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: OLED

✅ ابعاد صفحه: 65 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 55A80J

به زودی

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: OLED

✅ ابعاد صفحه: 55 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2021

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 50X80K

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 50 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

تلویزیون سونی مدل 50X85K

به زودی

✅ برند: SONY

✅ نوع تلویزیون: LED

✅ ابعاد صفحه: 50 اینچ

✅ سیستم عامل: اندروید

✅ کیفیت تصویر: 4K

✅ سال ساخت: 2022

✅گارانتی: 12 ماهه آرتا تصویران

خرید و قیمت تلویزیون سونی در انواع مدل های مختلف

تکنولوژی تلویزیون به سرعت در حال پیشرفت است و بازار تلویزیون‌های هوش مصنوعی و گیمینگ را نیز به طور چشمگیری تغییر داده است. در این روند پیچیده، تلویزیون‌های سونی به عنوان یکی از پیشتازان این صنعت به شهرت و اعتبار خود ادامه می‌دهند. با وجود انواع تلویزیون‌های مختلف، از OLED گرفته تا LED و از Full HD تا 4K، خرید تلویزیون سونی در تهران ممکن است چالش‌های خاصی را به همراه داشته باشد.

در این بخش، ما سعی میکنم شما را راهنمایی کنیم تا با بهترین مکان برای خرید تلویزیون سونی در تهران آشنا شوید. همچنین، قیمت‌های موجود در نمایندگی سونی در تهران را بررسی می‌کنیم تا شما بتوانید خریدی منطقی و متناسب با نیازهای خود داشته باشید. همچنین، به تفصیل به کیفیت تصویر تلویزیون‌های سونی می‌پردازیم و انواع و اندازه‌های مختلف تلویزیون‌های سونی را برای شما معرفی می‌کنیم تا انتخاب بهتری داشته باشید. با ما همراه شوید تا به دنیای تلویزیون‌ سونی و امکانات آنها سفر کنیم و خریدی هوشمندانه‌تر انجام دهید.

خرید تلویزیون سونی در تهران

تصمیم به خرید یک تلویزیون جزء تصمیمات مهمی است که در زندگی ما می‌گیریم. تلویزیون نه تنها یک وسیله تفریحی نیست بلکه یک قطعه از تجهیزات خانگی اساسی محسوب می‌شود که تاثیر عمیقی بر تجربه تماشای ما دارد. اما با توجه به تنوع بسیار زیاد تلویزیون‌های موجود در بازار و تکنولوژی‌های پیشرفته اخیر، انتخاب یک مدل با کیفیت و مناسب می‌تواند چالش‌هایی داشته باشد. در تهران، بسیاری از فروشگاه‌ها و نمایندگی‌ها تلویزیون‌های مختلف را عرضه می‌کنند، اما تضمین کیفیت و قیمت مناسب کدام یک را فراهم می‌کنند؟

در اینجا، ما با معرفی فروشگاه “سلکسون” به عنوان بهترین مقصد برای خرید تلویزیون سونی در تهران، شما را در این مسیر مهم همراهی می‌کنیم. سلکسون به عنوان یکی از نام‌آشناترین و معتبرترین فروشگاه‌های الکترونیک در تهران به شمار می‌رود و از سال‌ها پیش در ارائه محصولات برتر از جمله تلویزیون‌های سونی شناخته شده است.

چرا سلکسون به عنوان نمایندگی سونی در تهران بهترین انتخاب برای خرید تلویزیون سونی است؟

  • تنوع محصولات: ما در سلکسون با داشتن مجموعه‌ای گسترده از تلویزیون‌های سونی از انواع مختلف، از جمله OLED، LED، Full HD و 4K، به شما انتخاب بیشتری ارائه می‌دهیم. این تنوع به شما اجازه می‌دهد که تلویزیونی با ویژگی‌ها و قیمتی که بهترین بازدهی را برای شما دارد، انتخاب کنید.
  • قیمت مناسب: یکی از مهمترین عوامل برای خرید تلویزیون، قیمت آن است. ما در سلکسون با ارائه قیمت‌های رقابتی و منصفانه برای تلویزیون‌های سونی، به شما امکان می‌دهیم تا خریدی بی‌نقص را با ترکیب کیفیت و قیمت انجام دهید.
  • مشاوره تخصصی: تیم ماهر و تخصصی فروشگاه ما آماده است تا به شما در انتخاب تلویزیون مناسب بر اساس نیازها و تفضیلات شما کمک کند. افراد تیم ما به شما اطلاعات دقیقی در مورد ویژگی‌ها، فناوری‌ها و تفاوت‌های مختلف تلویزیون‌های سونی ارائه می‌دهند تا تصمیم بهتری بگیرید.
  • خدمات پس از فروش: سلکسون به عنوان یک فروشگاه معتبر، خدمات پس از فروش برتری را فراهم می‌کند. در صورت نیاز به تعمیرات یا پشتیبانی، شما می‌توانید به ما اعتماد کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی ما تماس بگیرید.

بنابراین، اگر شما به دنبال تجربه‌ای خرید بی‌نظیر و تلویزیون سونی با قیمت خوب هستید، سلکسون به عنوان بهترین گزینه در تهران معرفی می‌شود.

قیمت تلویزیون سونی در نمایندگی سونی در تهران

نمایندگی‌های رسمی سونی در تهران مکان‌هایی هستند که محصولات اصلی و معتبر این برند را عرضه می‌کنند. در این مکان‌ها، شما می‌توانید با مشاهده محصولات مختلف تلویزیون سونی، قیمت‌های مختلف این تلویزیون‌ها را ببینید و تصمیم خود را با دقت بیشتری بگیرید. سلکسون به عنوان نمایندگی رسمی سونی در تهران شناخته میشود و شما میتوانید تلویزیون را از ما با بهترین قیمت خریداری نمایید.

یکی از مزیت‌های خرید تلویزیون از نمایندگی‌ سونی در ایران این است که شما اطمینان دارید که تلویزیون سونی اصل ژاپن و با کیفیت دریافت می‌کنید. علاوه بر این، در فروشگاه ما معمولاً تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه‌ای برای مشتریان ارائه می‌شود که می‌تواند خرید شما را بهبود بخشد. با مشاهده تلویزیون‌های مختلف و مقایسه قیمت‌ها، شما می‌توانید خریدی مناسب و هوشمندانه انجام دهید و از تلویزیون سونی خود بهترین بهره را ببرید.

کیفیت تصویر انواع تلویزیون‌ سونی

همانطور که پیش تر گفتیم تلویزیون‌های سونی به عنوان یکی از برترین برندهای تلویزیون در جهان به خاطر کیفیت تصویر بی‌نظیر و عملکرد برجسته‌ای که ارائه می‌دهند، شناخته می‌شوند. با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و توسعه‌یافته، سونی توانسته است تا تجربه تماشای تلویزیون را به یک سطح جدید ارتقا دهد.

تلویزیون‌ OLED سونی یا تلویزیون سونی اولد

تلویزیون‌های OLED سونی یکی از برترین انتخاب‌ها برای کیفیت تصویر عالی هستند. تکنولوژی OLED به این تلویزیون‌ها امکان می‌دهد که هر پیکسل را به صورت جداگانه روشن یا خاموش کنند، این به معنای این است که تصاویر دارای کنتراست بالا، رنگ‌های زنده و سطوح سیاه عمیقی خواهند بود. برای دوستداران سینما و تجربه تماشای واقعی‌تر، تلویزیون‌های OLED سونی یک انتخاب ایده‌آل هستند.

تلویزیون‌ LED سونی یا تلویزیون ال ای دی سونی

تلویزیون‌های LED سونی نیز از کیفیت تصویر بسیار خوبی برخوردارند. این تلویزیون‌ها از یک منبع نور LED پشت پنل استفاده می‌کنند که تصویر را با وضوح و رنگ‌های جذاب ارائه می‌دهند. به علاوه، تکنولوژی‌های مثل HDR (High Dynamic Range) در تلویزیون‌های LED سونی برای بهبود کنتراست و رنگ‌های تصویر استفاده می‌شوند. این تلویزیون‌ها به عنوان گزینه‌ای کیفیتی با قیمت مناسب مناسب برای افرادی هستند که به دنبال تلویزیون با کیفیت هستند اما مخاطبان بودجه‌ی محدودی دارند.

تلویزیون سونی HD

تلویزیون‌های سونی با کیفیت HD (High Definition) وضوح تصویر 720p یا 1080i را ارائه می‌دهند. این تلویزیون‌ها دارای تصویر با کیفیت و رنگ‌های زنده هستند که تجربه تماشای شما را بهبود می‌بخشند. با کیفیت HD، شما می‌توانید جزئیات بیشتری را در تصاویر ببینید و تجربه تماشایی با کیفیتی بالا داشته باشید.

تلویزیون سونی Full HD

تلویزیون‌های سونی Full HD با وضوح تصویر 1080p ارائه می‌شوند که به عنوان Full High Definition نیز شناخته می‌شوند. این تلویزیون‌ها دارای تصویر با وضوح بالا و جزئیات دقیقی هستند. با وجود کیفیت بالای تصویر Full HD، و انتخاب تلویزیون سونی فول اچ دی تماشای فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و بازی‌های ویدئویی بسیار لذت‌بخش‌تری خواهد بود.

تلویزیون سونی 4K

تلویزیون‌های سونی با کیفیت 4K به عنوان یکی از بهترین و پیشرفته‌ترین گزینه‌ها برای تجربه تماشای تلویزیون در دسترس هستند. کیفیت 4K به معنای دارا بودن چهار برابر رزولوشن تصویر نسبت به تلویزیون‌های Full HD است، که به شما تصاویر بسیار واضح و جزئیات دقیقی را ارائه می‌دهد.

تصاویر 4K دارای وضوح بالا و تعداد پیکسل‌های بیشتری در هر اینچ هستند، که به شما امکان می‌دهد تا حتی در اندازه‌گیری‌های بزرگتر، جزئیات دقیق را ببینید. همچنین، تلویزیون‌های سونی 4K از تکنولوژی‌هایی مانند HDR (High Dynamic Range) نیز پشتیبانی می‌کنند که تفاوت‌های بیشتری در کنتراست، رنگ و ویژگی‌های تصویری ایجاد می‌کنند.

انواع سایز های تلویزیون سونی

تلویزیون‌های سونی در انواع مختلف اندازه‌ها و ابعاد ارائه می‌شوند تا به نیازهای مختلف کاربران پاسخ دهند. از تلویزیون‌های کوچک مناسب برای اتاق‌های کوچک تا تلویزیون‌های بزرگ تئاتر خانگی، سونی تلاش می‌کند تا یک گزینه مناسب برای هر کاربر فراهم کند.

تلویزیون سونی 19 اینچ

تلویزیون‌های 19 اینچی سونی مناسب برای فضاهای کوچک مثل اتاق خواب یا کمپینگ هستند. این تلویزیون‌ها اغلب به عنوان تلویزیون‌های کمپینگ یا تلویزیون‌های آشپزخانه استفاده می‌شوند و به شما امکان تماشای محتواهای کوچک را می‌دهند.

تلویزیون سونی 83 اینچ

تلویزیون‌های 83 اینچی سونی به عنوان یکی از تلویزیون‌های بزرگ با تصویر عالی مناسب برای تئاتر خانگی و فضاهای بزرگتر معرفی می‌شوند. این تلویزیون‌ها ابعاد تصویر بزرگتری دارند و تجربه تماشای با کیفیت بالا را فراهم می‌کنند.

تلویزیون سونی 20 اینچ

تلویزیون‌های 20 اینچی سونی نیز از ابعاد کوچک‌تری برخوردارند و برای فضاهای محدود مثل اتاق کودکان یا اتاق مطالعه مناسب هستند. این تلویزیون‌ها به شما امکان می‌دهند تا تجربه تماشای تلویزیون را در مکان‌های کوچک برای تفریح یا یادگیری فراهم کنید.

تلویزیون سونی 40 اینچ

تلویزیون سونی با اندازه 40 اینچ به عنوان یک انتخاب میانی بین تلویزیون‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر معرفی می‌شود. این اندازه از تلویزیون مناسب برای اتاق نشیمن یا پذیرایی می‌باشد و به شما تجربه تماشای با کیفیتی با ابعاد مناسب ارائه می‌دهد. با کیفیت‌های Full HD یا 4K، تلویزیون سونی 40 اینچ به شما امکان می‌دهد تا از تصاویر و ویدئوهای با کیفیت لذت ببرید.

تلویزیون سونی 42 اینچ

تلویزیون سونی 42 اینچ نیز به عنوان یک انتخاب میانبر برای تلویزیون‌های با اندازه بزرگ‌تر معرفی می‌شود. این تلویزیون‌ها مناسب برای اتاق‌های خانه با فضای کمی هستند و تجربه تماشایی با وضوح Full HD یا 4K را ارائه می‌دهند. این اندازه از تلویزیون‌ها جزء پرفروش‌ترین مدل‌هایی در بازار هستند و به عنوان یک گزینه معمول برای خرید تلویزیون در نظر گرفته می‌شوند.

تلویزیون سونی 50 اینچ

تلویزیون سونی 50 اینچ به عنوان یک تلویزیون با اندازه متوسط محسوب می‌شود و برای اتاق‌های خانه با مساحت بزرگتری مناسب است. این اندازه از تلویزیون‌ها امکان تماشای تصاویر با وضوح Full HD یا 4K را در ابعاد بزرگتری فراهم می‌کنند. اگر به دنبال تجربه تماشای تلویزیون با ابعاد بزرگ و کیفیت تصویر بالا هستید، تلویزیون سونی 50 اینچ یک گزینه عالی است.

تلویزیون سونی 65 اینچ

تلویزیون سونی با اندازه 65 اینچ به عنوان یکی از تلویزیون‌های بزرگ با تصویر فوق‌العاده و تجربه تماشای سینمایی در منزل معرفی می‌شود. این تلویزیون‌ها با کیفیت تصویر 4K به شما امکان می‌دهند تا تصاویر با کیفیت بالا را در ابعاد بزرگتر از همیشه تجربه کنید. تلویزیون سونی 65 اینچ مناسب برای تئاتر خانگی و اتاق نشیمن‌های بزرگتر است و تجربه تماشایی شما را به یک سطح جدید ارتقا می‌دهد.