کابل HDMI مدل CCE20

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 20 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCE15

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 15 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCE10

۸۵۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCP20

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 20 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCP15

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 15 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCP10

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CP10

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CE1810

۷۲۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CE1805

۵۹۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 5 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CE05

۳۱۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 5 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CE03

تماس بگیرید

✅طول کابل : 3 متر

✅برند : celexon

✅گارانتی : 12ماه آرتاتصویران

کابل HDMI مدل CE01

۱۱۲,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 1 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC03G

۳۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 3 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC01G

۱۷۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 1 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC1820

۷۶۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 20 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC1815

۶۴۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 15 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC20

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 20 متر

✅ورژن : 1.2

✅جنس کابل : ابریشمی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC10

۷۳۴,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 1.2

✅جنس کابل : ابریشمی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC05

۳۶۳,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 5 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC03

۳۲۰,۰۰۰ تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 3 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC02

تماس بگیرید

✅طول کابل : 2 متر

✅برند : celexon

✅گارانتی : 12ماه آرتاتصویران

کابل HDMI مدل CC01

تماس بگیرید

✅برند : celexon

✅طول کابل : 1 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران