ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA HD28i

۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: DLP
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) : FULL HD - 1920*1080 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 50,000:1
 • ✅عمر لامپ: 10,000 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-USB
 • ✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA GT1080e

۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: DLP
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) : FULL HD - 1920*1080 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 3000 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 25,000:1
 • ✅عمر لامپ: 6,500 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال:  HDMI -  VIDEO - AUDIO-USB
 • ✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA UHD35X

۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: DLP
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) :  4K UHD - 3840*2160 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 1,000,000:1
 • ✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال AUDIO-USB-HDMI
 • ✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA EH334

۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: DLP
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) :  FULL HD - 1920*1080 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 20,000:1
 • ✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال: AUDIO-USB-HDMI
 • ✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA EH330UST

۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : FULL HD - 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 20,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-USB

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA UHD38x

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) :  4K UHD - 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 1,000,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال AUDIO-USB-HDMI

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA W371

۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WXGA - 1280*800 dpi

✅شدت روشنایی: 3800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 25,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA X400LVe

۱۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر:25.000:1

✅عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: VGA - HDMI - VIDEO - AUDIO - USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA M880X

۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA – 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 22,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: VGA – HDMI – USB-Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA UHD35

۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: DLP
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) :  UHD - 3840*2160 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 1,000,000:1
 • ✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال AUDIO-USB-HDMI
 • ✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA X371

۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅تکنولوژی ساخت: DLP✅وضوح تصویر(رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi✅شدت روشنایی: 3800 انسی لومن✅نسبت کنتراست: 25000:1✅عمر لامپ: 15.000 ساعت در حالت اقتصادی✅درگاه های اتصال: HDMI-USB-AUDIO-VIDEO- VGA✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA UHD38

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) :  UHD - 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 1,000,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: AUDIO-USB-HDMI

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA M870X

۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 22,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: VGA - HDMI - USB-Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA HD144X

۲۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن): FULL HD - 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی: 3200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر:23000:1

✅عمر لامپ : 10000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - MHL - USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA HD146X

۲۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن): FULL HD - 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 25000:1

✅عمر لامپ : 10000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - Audio - USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA ZH403

۶۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : FULL HD - 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 300,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA S336

۱۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن): SVGA - 800*600 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 25000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت

✅درگاه های اتصال: VGA - HDMI - VIDEO - USB - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA M865X

۱۴,۵۳۵,۰۰۰ تومان۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:22.000:1

✅عمر لامپ:12.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-VGA-AUDIO-USB

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA W400LVe

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن): WXGA - 1280*800 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر:25.000:1

✅عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - AUDIO - USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA M845X

به زودی

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 22,000:1

✅عمر لامپ: 10,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  VGA - HDMI - USB-Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA X316ST

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.400 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:20.000:1

✅عمر لامپ:8.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-VGA-AUDIO-

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA XA520

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:4.000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:32.000:1

✅عمر لامپ:15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:HDMI-USB-AUDIO-VGA

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA HD29HLV

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):Full HD 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی:4.500 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:50.000:1

✅عمر لامپ:15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-MHL-AUDIO-

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA HD29HST

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):Full HD 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی:4.000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:50.000:1

✅عمر لامپ:15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-MHL-AUDIO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA M570S

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):SVGA 800*600 dpi

✅شدت روشنایی:3.800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصاویر:22.000:1

✅عمر لامپ:10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-USB-HDMI-AUDIO-VIDEO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA HD29HE

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):Full HD 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی:3.600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:50.000:1

✅عمر لامپ:15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-MHL-AUDIO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA HD39 DARBEE

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):Full HD 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی:3.500 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:32.000:1

✅عمر لامپ:15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-MHL-AUDIO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA UHD40

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):UHD 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی:2.400 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:500.000:1

✅عمر لامپ:4.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-USB-AUDIO-

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA W334E

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):WXGA 1280*800 dpi

✅شدت روشنایی:3.700 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:22000:1

✅عمر لامپ:12.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-USB-AUDIO-VIDEO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما

در دنیای پیشرفته امروز ویدیو پروژکتور از جمله دستگاه‌های پرکاربرد در حوزه تجاری و آموزشی است. این دستگاه در گذشته برای پخش تصاویر ویدیویی کاربرد داشت اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی این دستگاه‌ها با قابلیت‌های مختلف در بازار عرضه شدند و در انواع و برند‌های گوناگون تولید و مورد توجه کاربران قرار گرفته است. در این مطلب قصد داریم به یکی معرفی ویدیو پروژکتور اپتما بپردازیم.

مشخصات ویدیو پروژکتور اپتما

پروژکتور اپتما محصول کشور تایوان بوده که بسیار با کیفیت و متناسب با نوع استفاده کاربران طراحی شده است. این دستگاه دارای روشنایی ۳۴۰۰ انسی لومن و تکنولوژی تصاویر DLP بوده و از سه پورت USB، VGA و HDMl پشتیبانی می‌کند. عمر لامپ پروژکتور اپتما ۱۵۰۰۰ است؛ همچنین کنتراست آن ۱:۵۰۰۰۰۰ خواهد بود. این محصول دارای رزولوشن تصاویر (۲۱۶۰*۳۸۴۰) ۴ K UHD است و قابلیت پخش ۳D را دارد. این محصول در دو رنگ سفید و مشکی تولید و عرضه می‌شود. این دستگاه دارای لوازم جانبی شامل دفترچه راهنما، کابل‌ها، باطری و کنترل از راه دور است.

ویژگی های ویدیو پروژکتور اپتما

ویدیو پروژکتور اپتما دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستگاه ارائه تصاویر با کیفیت بسیار مطلوب خواهد بود؛ همچنین ظاهر زیبا و مناسب، پورت‌ها و درگاه‌های ارتباطی مختلف که در آن به کار رفته است از دیگر ویژگی‌های این پروژکتور به شمار می‌رود. این سیستم از تکنولوژی دی ال پی برخوردار است و در واقع تنوع در این دستگاه موجب شده تا به‌راحتی بتوانید آن را در مکان‌های مختلف و با توجه به محیط و نوع عملکرد آن مورد استفاده قرار دهید؛ بنابراین با توجه به انواع مختلف این دستگاه از رنج قیمت متفاوتی برخوردار است؛ اما به طور کلی قیمت ویدیو پروژکتور این برند بسیار به صرفه و مناسب خواهد بود. البته از میان انواع مختلف این دستگاه ویدیو پروژکتور آموزشی از قیمت مناسب‌تری نسبت به دیگر انواع آن برخوردار است.

انواع پروژکتور اپتما و کاربرد آن

همان‌طور که می‌دانید پروژکتورهای اپتما در انواع مختلفی طراحی و در بازار عرضه شده‌اند که هر کدام با توجه به مکانی که مورد استفاده قرار خواهند گرفت از کاربرد و قابلیت‌های مختلفی برخوردار هستند؛ بنابراین هنگام خرید ویدیو پروژکتور OPTOMA باید با توجه به محیطی که می‌خواهید از آن استفاده کنید نوع آن را در نظر داشته باشید. برخی از انواع این دستگاه شامل موارد زیر است:

ویدیو پروژکتور آموزشی اپتما

این نوع از پروژکتورها همان‌طور که از نامشان پیداست جهت استفاده در محیط‌های آموزشی طراحی و تولید می‌شوند. ویدیو پروژکتور آموزشی اپتما در مدل‌های مختلف در بازار موجود و هر کدام از ویژگی‌ها و قابلیت‌های زیادی برخوردار خواهند بود. وضوح تصاویر در این نوع دستگاه‌ها XGA و SVGA است؛ همچنین روشنایی آن نیز حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ انسی لومن خواهد بود. از میان مدل‌های مختلف پروژکتور آموزشی می‌توان به Optoma S545 اشاره کرد که یکی از به صرفه‌ترین و پرفروش‌ترین دستگاه در محیط آموزشی به شمار می‌رود.

ویدیو پروژکتور اداری اپتما

پروژکتور اداری یکی دیگر از انواع ویدیو پروژکتورهایی است که معمولا در سازمان‌ها و ادارات مختلف برای به نمایش گذاشتن نمودارها در کنفراس و جلسات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به ارائه اطلاعات همراه با جزئیات می‌توان گفت این دستگاه از ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ انسی لومن برخوردار و دارای کیفیت تصاویر WCGA است.

ویدیو پروژکتور خانگی اپتما

مدل خانگی پروژکتور اپتما مناسب برای علاقه‌مندان به دیدن تصاویر با نمایشگر بزرگ و با کیفیت بالا هستند طراحی شده است. استفاده از این نوع دستگاه سینمای خانگی را برای شما فراهم می‌کند و به گونه‌ای طراحی شده که قادر است حداکثر کنتراست را ارائه دهد. از جمله پروژکتور‌های خانگی می‌توان به HD29 و X34e اشاره کرد که مورد توجه اغلب کاربران خانگی واقع شده است.

اجزا و قطعات تشکیل دهنده ویدیو پروژکتور اپتما

همان‌طور که می‌دانید ویدیو پروژکتور اپتما شامل قطعات و اجزای مختلفی است که هر کدام به نوعی در عملکرد صحیح دستگاه نقش بسزایی را ایفا خواهند کرد؛ بنابراین هنگام خرید این محصول باید به قطعات به کار رفته در آن توجه داشته باشید؛ از این رو به طور مختصر به برخی از قطعات اصلی و قابلیت‌های این دستگاه اشاره خواهیم کرد.

پاور

یکی از مهم‌ترین قطعات به کار رفته در پروژکتور پاور است؛ چرا که این بخش نقش تامین انرژی سایر قطعات دستگاه مانند فن، لامپ و … را به عهده دارد. به همین دلیل در صورت نقص یا هر گونه مشکل در پاور تاثیر منفی بر دیگر قطعات و بخش‌ها خواهد گذاشت؛ بنابراین با توجه به این که این قطعه منبع تغذیه دستگاه محسوب می‌شود نگهداری از آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

مین برد

یکی دیگر از اجزای ویدیو پروژکتور اپتما مین برد است که در واقع وظیفه و مسئولیت مهمی را به عهده دارد. کار این قطعه کنترل و فرمان رساندن به سایر اجزاء دستگاه است و به طور کلی نحوه عملکرد قطعات دیگر مربوط به مین برد خواهد بود. روی این قطعه انواع آی سی، خازن و مقاومت نصب می‌شود و همان‌طور که اشاره شد دیگر قطعات ویدیو پروژکتور از طریق کابل به این قطعه متصل و از آن فرمان می‌گیرند. در صورتی که هر کدام از اجزا در روند فعالیت و عملکرد خود دچار اختلال شوند برد اصلی اجازه روشن شدن به دستگاه را نمی‌دهد. در این صورت لازم است به یک کار شناس و تکنسین ماهر مراجعه کنید.

لامپ ویدئو پروژکتور اپتما

لامپ از دیگر قطعات پروژکتور به شمار می‌رود، در واقع لامپ ویدیو پروژکتور نوعی لامپ قوسی است که دارای بخار جیوه بسیار بالایی خواهد بود. این قطعه جریان الکتریکی را از شکاف عبور داده و باعث روشن شدن بخار جیوه می‌شود. این لامپ در قسمت بیرونی دستگاه قرار دارد و به دلیل حساسیت و پیچیدگی مراحل نصب آن باید از مقاومت بالایی در برابر خوردگی و آب برخوردار باشد که باعث شده این برند، ویدئو پروژکتور فضای باز آن به شدت بین خریداران محبوب باشد. این قطعه در دو مدل فریم‌دار و حبابی تولید و در بازار موجود است که مدل فریم‌دار برای تعویض نیازی به لحیم‌کاری و سیم‌کشی ندارد و به راحتی می‌توان آن را جایگزین لامپ آسیب دیده کرد.

برد بالاست

از میان قطعات و اجزای مختلف ویدیو پروژکتور می‌توان به برد بالاست اشاره کرد که وظیفه آن تامین لامپ است. در واقع جریان برق را از پاور دریافت و آن را به لامپ وارد و تنظیم خواهد کرد. برد بالاست موجب افزایش دمای بخار جیوه و در نتیجه روشن شدن لامپ خواهد شد. با توجه به این که لامپ پروژکتور دارای مدل‌های گوناگون است برد بالاست نیز در انواع مختلفی وجود دارد؛ چرا که ولتاژ و وات هر دستگاه متنفاوت خواهد بود.

لنز

در واقع تصاویری که از طریق ویدیو پروژکتور DLP مشاهده خواهید کرد از لنز دستگاه عبور می‌کند. لنز‌ها عدسی‌هایی هستند که در جنس و سایز‌های مختلف تولید می‌شود و بسیار کاربردی هستند. اما به طور کلی لنز‌ها به دو دسته قابل تقسیم خواهند بود که شامل حالت واید و معمولی می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید این دستگاه در مکان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر کدام در فاصله مشخص شده و تصاویری با ابعاد معین را به نمایش خواهند گذاشت؛ از این رو باید از دستگاهی استفاده شود که لنز آن با فاصله مورد نظر هماهنگ باشد.

خرید ویدئو پروزکتور optoma از نمایندگی ویدئو پروژکتور اپتما

خرید امن و مطمئن از ویدئو پروژکتورهای برند اپتما را با تضمین کیفیت و خدمات پس از فروش ارائه دهید. ما، نمایندگی رسمی اپتما با افتخار، به شما فرصت می‌دهیم تا آخرین فناوری‌ها و بهترین محصولات این برند معتبر را در فروشگاه ما بازدید و تهیه نمایید.

سخن پایانی

همان‌طور که اشاره شد ویدیو پروژکتور یک دستگاه بسیار کاربردی است که در محیط‌ها و مکان‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای خرید ویدیو پروژکتور اپتما باید شناخت کامل نسبت به مشخصات و ویژگی‌ها و البته اجزای دستگاه داشته باشد. در این مطلب به معرفی ویدیو پروژکتور اپتما و بررسی مشخصات آن پرداختیم امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.