ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MH550

28,880,000 تومان30,400,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : FULL HD - 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی: 3500 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر:20000:1

✅عمر لامپ : 10000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX570

20,000,000 تومان21,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA – 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI – VGA – SVideo – Video – Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX560

19,000,000 تومان20,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX550

17,765,000 تومان18,715,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ: 10000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال: HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX528

14,630,000 تومان15,400,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 13000:1

✅عمر لامپ : 10000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MS550

16,440,000 تومان17,300,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن): SVGA - 800*600 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ: 10,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: VIDEO-AUDIO - HDMI - VGA

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MH560

28,433,500 تومان29,925,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): FULL HD - 1920*1080 dpi

✅شدت روشنایی: 3800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ: 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال: HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ TK800M

44,100,000 تومان46,400,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : 4K UHD - 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی: 3000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 10,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-VGA-USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ TK800

44,650,000 تومان47,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): 4K UHD - 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی: 3000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 10,000:1

✅عمر لامپ: 10,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: AUDIO-HDMI-VGA-USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ TK700

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : 4K UHD - 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی: 3200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 10,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-VGA-USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ TK700STi

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : 4K UHD - 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی: 3000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 10,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-VGA-USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ W2700

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): 4K UHD - 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی: 2000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 30,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-VGA-USB-Android TV

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ W2700i

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): 4K UHD - 3840*2160 dpi

✅شدت روشنایی: 2000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 30,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  AUDIO-HDMI-VGA-USB-Android TV

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX535

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 15000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MS527

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : SVGA - 800*600 dpi

✅شدت روشنایی: 3300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر:13000:1

✅عمر لامپ : 10000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio - RS232

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BenQ LU950

✅تکنولوژی ساخت: LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن):  WUXGA- 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر:3,000,000:1

✅عمر لامپ : 20,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI-LAN - VGA -USB- Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ GV1

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WVGA - 854*480 dpi

✅شدت روشنایی: 200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :100000

✅عمر لامپ: 30000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: USB-WIFI - Bluetooth

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ EX600

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA- 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA -USB- Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ EW800ST

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن)  WXGA - 1280*800 dpi

✅شدت روشنایی: 3300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال: HDMI - VGA -USB- Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MS560

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): SVGA - 800*600 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ: 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال: HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو

وجود یک پروژکتور خوب باعث می‌شود تا اجرایی عالی را به نمایش بگذارید.یک سخنرانی یا تدرس بی‌نظیر با یک پروژکتور بی عیب و نقص، کامل می‌شود. عمده‌ترین راه تبدیل کلاس یا اتاق جلسه معمولی به کلاس و اتاقی هوشمند، استفاده از پروژکتوری با امکانات است. پروژکتور بنکیو این امکان را به شما می‌دهد تا هر کسی را تحت تاثیر سخنان خود قرار دهید. در ادامه پروژکتور بنکیو را معرفی کرده و درباره آن بحث خواهیم کرد. پس اگر به دنیای هوشمند علاقمند هستید، این مقاله را از دست ندهید.

ویژگی‌های ویدیو پروژکتور بنکیو

توجه به ویژگی‌های این برند، از مهم‌ترین مواردی است که هنگام خرید ویدیو پروژکتور باید به آن توجه کنید. روشنایی، کنتراست، وضوح، طول عمر، قابلیت زوم و موارد دیگری که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد، از عوامل مهم در قیمت ویدیو پروژکتور بنکیو است. این برند، شرکتی چند ملیتی تایوانی است که البته در کشورهای مختلفی شعبه دارد.

روشنایی ویدیو پروژکتور بنکیو

این که میزان روشنایی ویدیو پروژکتور چقدر باشد، به کار و انتظارات شما از دستگاه بستگی دارد. هر چه مقدار انسی لومن بالاتر باشد، روشنایی در پروژکتور نیز بیشتر است‌.

  • روشنایی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ در محیطی کم‌نور یا با نور متوسط استفاده شده و در محیط پرنور، ضعیف عمل خواهد کرد.
  • روشنایی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ معمولا در اماکنی با نور متوسط مناسب بوده و در اماکنی تاریک نیز تصاویر مناسبی ارائه خواهد داد.
  • روشنایی ۳۰۰۰ و بالاتر از آن به درد اماکنی با نور زیاد می‌خورد و می‌توان تصاویری بزرگ را در ابعادی بزرگ مشاهده کرد. لازم به ذکر است که قیمت این پروژکتور نیز بالاتر از دو نوع قبلی است.

نسبت کنتراست ویدیو پروژکتور بنکیو

نسبت کنتراست در واقع نشان دهنده فاصله بین بیشترین میزان تاریکی و بیشترین میزان روشنایی را نشان می‌دهد. این نسبت تاثیر زیادی روی کیفیت تصویر داشته و با بیشتر شدن این نسبت، قیمت آن نیز بالا می‌رود.

وضوح تصویر ویدیو پروژکتور بنکیو

وضوح تصویر با تعداد پیکسل‌های آن مشخص می‌شود. هر چه تعداد پیکسل‌ها بیشتر شود، کیفیت تصاویر دریافتی نیز بیشتر خواهد شد. رزولوشن یا وضوح تصاویر پروژکتور بنکیو بالا بوده و نوع Full HD آن از نوع HD گران‌تر و بهتر است که مشاوران ما به شما ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MH550 را پبشنهاد می‌دهند.

طول عمر لامپویدیو پروژکتور بنکیو

ویدیو پروژکتورهای بنکیو از نظر طول عمر لامپ به دو دسته لیزری و لامپی تقسیم می‌شوند. طول عمر پروژکتور لیزری بالاتر بوده و قیمت بالایی هم دارد. اگر ارزان بودن قیمت ویدیو پروژکتور بنکیو برای شما ملاک است، نوع لامپی آن را خریداری کنید.

قابلیت زوم ویدیو پروژکتور بنکیو

معمولا بیشتر انواع ویدیو پروژکتور بنکیو، دارای قابلیت زوم بوده و کار نصب و حتی مدیریت پخش تصاویر را آسان‌تر می‌کنند. این قابلیت به شما امکان بزرگ کردن تصاویر را بدون کم شدن کیفیت می‌دهد.

انواع ویدیو پروژکتور بنکیو

ویدیو پروژکتورها بر حسب مارک، انواع مختلفی دارند؛ اما خود برند بنکیو نیز به چند نوع تقسیم می‌شود. محبوب‌ترین و پرطرفدارترین انواع پروژکتورهای بنکیو به شرح زیر هستند.

ویدیو پروژکتور خانگی بنکیو

یکی از انواع ویدیو پروژکتور بنکیو، نوع خانگی آن است که معمولا به عنوان سینمای خانگی استفاده می‌شود. تصاویر ایجاد شده توسط ویدئو پروژکتور خانگی بین ۸۰ تا ۳۰۰ اینج بوده و برد کمی دارند. این ویدیو پروژکتور، یک سینمای کوچک هیجان‌انگیز را برای شما و خانواده‌تان فراهم می‌کند. قیمت ویدیو پروژکتور خانگی این برند، ارزانتر از سایر برندها بوده و تصاویر را واقعی به شما نشان می‌دهد.

ویدیو پروژکتور اداری بنکیو

ویدیو پروژکتور اداری بنکیو برای اتاق‌های کنفرانس و ارائه ساخته شده و نیازی نیست تا هنگام استفاده از این دستگاه، چراغ‌ها را خاموش کنید. در این پروژکتور هم لومن و هم کنتراست بالا بوده و این دستگاه بطور کلی از کیفیت بالایی برخوردار است. سازگاری این پروژکتور با نرم‌افزارهای شبکه‌ای از قبیل PJ-Link، Extron Control، Amx و Creston به راحتی امکان‌پذیر است. شما امکان کنترل این پروژکتور را از راه دور خواهید داشت.

ویدیو پروژکتور گیمینگ بنکیو

ویدیو پروژکتور مدل W1210ST از انواع گیمینگ این دستگاه بوده و طرفداران زیادی در دنیای گیم دارد. صدا و تصویر خروجی از این پروژکتور بسیار باکیفیت بوده و حسی شبیه به سینمای چند بعدی در گیمر ایجاد می‌کند؛ همچنین تاخیر ورودی در این نوع پروژکتورها کمترین میزان را نسبت به سایر پروژکتورها دارد. معمولا گیمر ها به دلیل علاقه زیاد به کیفیت بالا، با خرید ویدئو پروژکتورهای 4K خود را به راحتی و آرامش از فضای گیم دعوت می‌کنند.

ویدئو پروژکتور سه بعدی بنکیو

ویدئو پروژکتور سه بعدی (3D) بنکیو می‌توانند تجربه‌ای تخیلی و جذاب از تماشای محتواهای ویدئویی ارائه دهد. این پروژکتورها از تکنولوژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا تصاویر سه بعدی را بر روی سطحی (مانند دیوار یا پرده نمایش) پرتاب کنند. شما میتوانید با خرید ویدئو پروژکتور سه بعدی بنکیو از تماشای ویدئو ها به صورت 3D لذت ببرید.

ویدیو پروژکتور لیزری بنکیو

پروژکتور لیزری بنکیو بسیار حرفه‌ای بوده و برای انواع سالن‌های کنفرانس، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها مناسب است. این پروژکتور طول عمر بالایی داشته و قابلیت اتصال وایرلس در آن وجود دارد. امکان بزرگنمایی تصویر، شیفت لنز، حافظه، کیفیت بالای پخش و منبع نور لیزری، همگی باعث شده‌اند تا این دستگاه طرفداران خاص خود را داشته باشد.

ویدیو پروژکتور بزرگ بنکیو

ویدیو پروژکتور بزرگ بنکیو نیز نوعی از دستگاه‌ها با منبع لیزر بوده و از دو لامپ بهره‌مند است. این دستگاه تصاویر را با کیفیت بالا نمایش داده و در اماکنی همچون سینماهای کوچک، موزه‌ها و همایشات قابل استفاده است. روشنایی این دستگاه چیزی بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ لومن بوده و قابلیت نمایش ۳۶۰ درجه را دارد؛ همچنین طول عمر این دستگاه بالای ۲۰۰۰۰ ساعت بوده و می‌توانید در صورت لزوم، لنز دستگاه را عوض کنید.

ویدیو پروژکتور کلاسی بنکیو

ویدیو پروژکتور کلاسی بنکیو، هر انتظاراتی را که از یک دستگاه پروژکتور برای تدریس دارید را برطرف کرده و می‌تواند ساعت‌ها روشن بماند. شما می‌توانید در این پروژکتور، حالت صرفه‌جویی را فعال کرده و تا ۷۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کنید. این پروژکتور مقرون به‌صرفه بوده و دارای حالا Sleep نیز هست. می‌توان این دستگاه را به وایرلس متصل نمود و کابل‌ها را حذف کرد. در این صورت تنها نیاز به یک فلش خواهید داشت.

ویدیو پروژکتور پرتابل بنکیو

ویدیو پروژکتور پرتابل برای کسانی مناسب است که اهل سفر بوده و به نوعی نیاز به تلویزیون بزرگ همراه دارند. با استفاده از این دستگاه می‌توانید بازی کنید، فیلم ببینید و حتی کنفرانس دهید. ابعاد به نمایش گذاشتن تصاویر و ویدیوها در این دستگاه، ۱۰۰ اینچ است. اگر گیمر نیستید، می‌توانید از این دستگاه برای بازی عادی استفاده کرده و آن را به هر کجا که خواستید، با خود حمل کنید.

یکی از قابلیت‌هایی که این پروژکتور را در بین خریداران محبوب کرده و فروش بالایی پیدا کرده است، توانایی تبدیل شدن آن به اسپیکر بلوتوثی است. پخش صدای این دستگاه بسیار باکیفیت بوده و صدایی عالی را پخش می‌کند. مدل‌های GV1 و GS2 جزو مدل‌های پرتابل بنکیو محسوب می‌شوند. این دستگاه به انواع درگاه‌های ورودی و خروجی مجهز است و بروزرسانی آن از طریق اتصال به اینترنت، امکان‌پذیر است. برای استفاده از این پروژکتور نیازی به برق و سیم‌های آن نبوده و با باطری کار می‌کند.

قیمت ویدیو پروژکتور بنکیو

قیمت ویدیو پروژکتور بنکیو را نمی‌توان به صورت عددی مشخص بیان کرد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در ویدئو پروژکتور لیزری به دلیل تکنولوژی به کار رفته به نسبت گران‌تر از نوع لامپی آن بوده که به دلیل طول عمر و کیفیت بالاتر است. از عوامل دیگر می‌توان به کیفیت تصاویر، رزولوشن و وضوح، کنتراست، روشنایی، قابلیت زوم، طول عمر لامپ، نوع کاربرد و سایز دستگاه اشاره کرد. هر چه این موارد از کیفیت بالاتری برخوردار باشند، قیمت ویدیو پروژکتور بنکیو نیز بیشتر خواهد شد.

خرید ویدیو پروژکتور بنکیو

خرید ویدیو پروژکتور بنکیو را می‌توانید از طریق روش‌های مختلفی انجام دهید. ویدیو پروژکتور نیز همانند دستگاه‌های الکترونیکی دیگر، انواع تقلبی داشته و تشخیص آن سخت است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم تا خرید خود را از فروشگاهی مطمئن و معتبر انجام دهید. شما می‌توان علاوه بر خرید ویدیو پروژکتور بنکیو، از خدماتی همچون مشاوره رایگان ۲۴ ساعته و خدمات نصب و پس از فروش بهره‌مند شوید.