ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-2250U

78,280,000 تومان82,400,000 تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: 3LCD
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 5000 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 15,000:1
 • ✅عمر لامپ: 10,000 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال:  VGA - HDMI - USB -LAN - AUDIO
 • ✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-PU1007W

310,650,000 تومان327,000,000 تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: Laser
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 7000 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1
 • ✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال: HDMI-USB-LAN- AUDIO-WIFI-HDBASET
 • ✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-PU1008W

467,400,000 تومان492,000,000 تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: Laser
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 8500 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1
 • ✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال: HDMI-USB-LAN- AUDIO-WIFI-HDBASET
 • ✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-PU2010W

722,950,000 تومان761,000,000 تومان
 • ✅تکنولوژی ساخت: Laser
 • ✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi
 • ✅شدت روشنایی: 10,000 انسی لومن
 • ✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1
 • ✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی
 • ✅درگاه های اتصال: HDMI-USB-LAN- AUDIO-WIFI-HDBASET
 • ✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-L735U

266,000,000 تومان280,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: Laser

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 7000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - USB -LAN - AUDIO-WIFI-HDBASET

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-PU1006W

284,000,000 تومان299,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: Laser

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 6000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI-USB-LAN- AUDIO-HDBASET

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-FRZ55

199,500,000 تومان210,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :20,000

✅عمر لامپ: 20000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال:  SERIAL - LAN - HDMI - VGA - USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-L730U

214,700,000 تومان226,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: Laser

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 7000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - USB -LAN - AUDIO-WIFI-HDBASET

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-MZ780

237,500,000 تومان250,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 7000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :3000000

✅عمر لامپ : 24000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-FRZ50

280,250,000 تومان295,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5400 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :20,000

✅عمر لامپ: 20000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال:  LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-L720U

204,250,000 تومان215,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: Laser

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 7000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - USB -LAN - AUDIO-WIFI-HDBASET

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-L520U

130,530,000 تومان137,400,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: Laser

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - USB -LAN - AUDIO-WIFI-HDBASET

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-L630U

184,300,000 تومان194,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: Laser

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 6200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - USB -LAN - AUDIO-WIFI-HDBASET

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-L530U

127,300,000 تومان134,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: Laser

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - USB -LAN - AUDIO-WIFI-HDBASET

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VMZ71

204,250,000 تومان215,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 7000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :3000000

✅عمر لامپ: 24000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VMZ61

149,150,000 تومان157,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 6200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :3000000

✅عمر لامپ: 24000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VMZ51

134,900,000 تومان142,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :3000000

✅عمر لامپ: 24000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VZ580

74,100,000 تومان78,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :16000

✅عمر لامپ : 7000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال:   LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VMZ60

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 6000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :3000000

✅عمر لامپ : 20000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال:   LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VZ470

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 4400 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :10000

✅عمر لامپ: 7000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VMZ50

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :3000000

✅عمر لامپ: 30000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-FRZ60

247,000,000 تومان260,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP-LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن): WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 6000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :20,000

✅عمر لامپ: 20000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BenQ LU950

✅تکنولوژی ساخت: LASER

✅وضوح تصویر (رزولوشن):  WUXGA- 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 5000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر:3,000,000:1

✅عمر لامپ : 20,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI-LAN - VGA -USB- Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-L610U

✅تکنولوژی ساخت: Laser

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : WUXGA - 1920*1200 dpi

✅شدت روشنایی: 6000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 2,500,000:1

✅عمر لامپ: 30,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: HDMI - USB -LAN - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور WUXGA

امروز در بازار ویدئو پروژکتور با تنوع بسیار زیادی از آن‌ها روبرو هستیم. هر کدام از این دستگاه‌ها توسط یک برند خاص با تکنولوژی ویژه و همچنین وضوح و کیفیت متفاوت طراحی و ساخته شدند. با توجه به تفاوت‌هایی که در این دستگاه‌ها وجود دارد، هر کدام آن‌ها برای کاربردهای مختلف و نصب در محیط‌های گوناگون طراحی شدند. یکی از تفاوت‌های اصلی در ویدیو پروژکتورهای مختلف کیفیت تصویر و رزولوشن آن‌ها است.

به‌ طور کلی رزولوشن فاکتوری برای تعیین کیفیت تصویر است. در ادامه ما قصد داریم ضمن معرفی رزولوشن‌های مختلف در ویدئو پروژکتور به‌طور ویژه به بررسی ویدئو پروژکتور WUXGA بپردازیم؛ بنابراین اگر قصد دارید برای محیط کار و منزل خود یک ویدئو پروژکتور مناسب تهیه کنید، اصلاً این مقاله را از دست ندهید.

وضوح تصویر یا رزولوشن چیست؟

رزولوشن یا همان وضوح تصویر به‌ عنوان قدرت تفکیک‌پذیری تصویر نیز معرفی می‌شود. معیار سنجش در وضوح تصویر تعداد پیکسل های عرض و ارتفاع است. در واقع تعداد نقاط یا پیکسل‌هایی که برای نمایشیک تصویر استفاده می‌شوند، معرف وضوح تصویر هستند. به‌ طور کلی وقتی پیکسل‌های بیشتری برای نمایش تصویر استفاده شود؛ وضوح تصویر بالاتر رفته و می‌تواند یک تصویر واضح‌تری را برای کاربر تولید کند.

قطعا برای همایش‌ها و کلاس‌های درس که نیاز به نشان‌ دادن جزئیات بیشتر متن، چارت، نمودار و همچنین ویدئوهای باکیفیت HD است، رزولوشن بالا اهمیت بسیار زیادی دارد. به‌ عنوان مثال زمانی‌ که برای رزولوشن عدد 1920*1200 را مشخص می‌کنند؛ یعنی 1200 پیکسل افقی (عرض) و 1920 پیکسل عمودی (ارتفاع) در تصویر وجود دارند. در واقع عدد اول نشان‌دهنده پیکسل‌های عرضی و عدد دوم نشان‌دهنده پیکسل‌های موجود در ارتفاع تصویر هستند. تعداد کل پیکسل‌های موجود در یک تصویر از حاصل‌ضرب این دو عدد بدست می‌آید.

انواع کیفیت تصویر ویدئو پروژکتور

در ویدئو پروژکتورها رزولوشن در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند، که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

کیفیت SVGA

از این نوع رزولوشن در ویدئو پروژکتورهای آموزشی استفاده می‌شود که دارای 800 پیکسل افقی و 680 پیکسل عمودی هستند. این نوع ویدئو پروژکتورها تقریباً وضوح پایینی دارند؛ اما قادرند داده‌های ساده را با یک کیفیت متوسط نمایش دهند. نکته‌ مثبتی که برای آن‌ها وجود دارد، قیمت ارزان‌تر نسبت‌ به سایر ویدئو پروژکتورها است.

کیفیت XGA

این نوع ویدئو پروژکتور نیز برای سالن‌های همایش، محیط‌های اداری و خانگی مناسب هستند. تعداد پیکسل‌های آن‌ها 1024 پیکسل افقی و 768 پیکسل عمودی است. ویدئو پروژکتورهایXGA کاربردهای بسیار فراوانی دارند و می‌توانند نیاز بسیاری از کاربران را به‌ خوبی برطرف کنند. ازرزولوشن XGA در اکثر رایانه‌ها استفاده می‌شود. به‌ همین خاطر کامپیوترها به‌ راحتی با این نوع ویدیو پروژکتورها جفت می‌شوند. با توجه به این‌ که ویدئو پروژکتور XGA وضوح تصویر قابل‌ قبولی داشته و دارای قیمت مناسب است، امروزه مورد توجه کاربران و مصرف‌کنندگان بسیاری قرار گرفته‌ است که از آن در مصارفی چون آموزشی، اتاق‌های جلسات و سمینارها استفاده می‌کنند.

کیفیتWXGA

یکی از بهترین کیفیت‌ها در ویدئو پروژکتور، WXGA است. این رزولوشن به‌ عنوان HD نیز شناخته می‌شود. تعداد پیکسل‌های آن 1280 پیکسل افقی و 800 پیکسل عمودی است.

کیفیتFull HD

یکی دیگر از کیفیت‌های بسیار مطرح در ویدیو پروژکتور FullHD است. این سری ویدئو پروژکتورها p1080 نیز شناخته می‌شوند. در تصویر این ویدئو پروژکتور 1920 پیکسل در عرض و 1080 پیکسل در ارتفاع است. از این ویدئو پروژکتور بیشتر به‌ عنوان سینمای خانگی استفاده می‌شود. جالب است بدانید که ویدئو پروژکتوهایFull HD و WUXGA به‌طور کامل از استاندارد تصویریp1080 پشتیبانی می‌نمایند.

کیفیتWUXGA

اما می‌رسیم به ویدئو پروژکتور WUXGA که کمی بالاتر از Full HD بوده و تصویر آن دارای 1200*1920 پیکسل است. برای آن که استانداردهای لازم نوت‌بوک‌های سطح بالا و کامپیوترهای حرفه‌ای ایجاد شود، سطح تفکیک‌پذیریWUXGA درحال تبدیل شدن است. این نوع ویدئو پروژکتورها برای استفاده در اماکن بزرگ که نیاز به محتوای روشن و با کیفیت بالا دارند، گزینه بسیار مناسبی به شمار می‌روند. در ادامه نیز نکات مربوط به ویدئو پروژکتور WUXGA بررسی خواهیم کرد.

اتصالات و قابلیت ‌های ارتباطی کاربردی ویدئو پروژکتور WUXGA

این نوع ویدیو پروژکتور قابلیت‌های بسیار متنوعی برای ارتباط با سایر دستگاه‌ها دارد که به کاربر این امکان را می‌دهد؛ به‌ راحتی بتواند محتوای موردنظر خود را برای مخاطبان و بینندگان به نمایش بگذارد. از جمله قابلیت‌های ارتباطی در این ویدیو پروژکتور می‌توان به HDMI و HDBaseT اشاره کرد که به واسطه یک کابل امکان اتصال سیمی مستقیم و آسان فراهم می‌شود.

کاربرد ویدئو پروژکتور WUXGA

این نوع ویدئو پروژکتور کاربردهای بسیار فراوانی دارد و در مکان‌های مختلفی قابل نصب است. برخی از این موارد عبارتند از:

 • مراکز آموزشی و کلاس‌های درس
 • سالن همایش
 • اتاق کنفرانس
 • سینمای خانگی
 • گیم نت
 • رستوران و کافی‌شاپ

قیمت ویدئو پروژکتور WUXGA

این نوع ویدیو پروژکتور محدوده قیمتی گسترده‌ای دارد؛ ولی با توجه به کیفیت تصویری که در اختیار کاربر قرار می‌دهد، قیمت نسبتاً بالایی دارد. حدوداً قیمت پایه آن از ۲۸ میلیون شروع می‌شود. اگر قصد خرید چنین ویدئو پروژکتوری را دارید حتما به برند آن توجه کنید؛ زیرا شرکت سازنده و برند ویدئو پروژکتور می‌تواند در تعیین قیمت آن نقش داشته باشد. این ویدئو پروژکتورها را به‌صورت استوک نیز می‌توانید تهیه کنید که قیمت آن‌ها بسیار کمتر از مدل‌های آکبند است.

خرید ویدئو پروژکتور WUXGA

برای خرید ویدئو پروژکتور باید نسبت به مدل‌ها و برندهای متنوع آن‌ها و نیز تکنولوژی که در ساخت به کار رفته است، اطلاعات لازم را داشته باشید تا بتوانید یک دستگاه کاربردی و با کیفیت متناسب با نیاز خود خریداری کنید. اگر قصد تهیه یک ویدئو پروژکتور مناسب برای محل کار و سینمای خانگی دارید، خرید ویدئو پروژکتور WUXGA را به شما توصیه می‌کنیم. شما می‌توانید به‌صورت آنلاین از همین سایت جهت ثبت سفارش این ویدئو پروژکتور اقدام نمایید.

سخن پایانی

همان‌طور که در مطالب فوق گفته شد، ویدئو پروژکتور WUXGA از نظر کیفیت کمی بالاتر از Full HD است و به خوبی می‌تواند رضایت کاربر را کسب نماید. به همین خاطر در بازار ویدئو پروژکتور مخاطبان زیادی را جذب کرده است. اگر شما نیز تجربه استفاده از ویدئو پروژکتور WUXGA را دارید، می‌توانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا کاربران دیگر نیز از تجربیات شما استفاده کنند.