ویدئو پروژکتور سونی مدل SONY VPL-DX221

24,700,000 تومان26,000,000 تومان
  • ✅تکنولوژی  ساخت:3LCD
  • ✅وضوح تصویر (رزولوشن):XGA 1024*768 dpi
  • ✅شدت روشنایی:2.800 انسی لومن
  • ✅نسبت کنتراست تصاویر :4.000:1
  • ✅عمر لامپ:10.000 ساعت در حالت اقتصادی
  • ✅درگاه های اتصال:AUDIO-S VIDEO-HDMI-VGA
  • ✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور سونی مدل SONY VPL-DX271

37,000,000 تومان39,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت :3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.500 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصاویر:4.000:1

✅عمر لامپ:10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:USB-HDMI-VGA-AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور سونی مدل SONY VPL-DX241

28,500,000 تومان30,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر(رزولوشن): XGA1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصاویر:1: 4.000

✅عمر لامپ:10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: AUDIO-VIDEO-HDMI-VGA

✅گارانتی:12 ماه آرتا  تصویران

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-X06

30,970,000 تومان32,600,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768  dpi

✅شدت روشنایی:3.600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 16.000:1

✅عمر لامپ: 12.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-USB-AUDIO-VIDEO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-X41

36,100,000 تومان38,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:15.000:1

✅عمر لامپ:10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-VIDEO-USB-AUDIO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-E20

22,021,000 تومان23,180,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3400 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 15,000:1

✅عمر لامپ: 12,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  VGA - HDMI

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-X49

27,170,000 تومان28,600,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768  dpi

✅شدت روشنایی:3.600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 16.000:1

✅عمر لامپ: 12.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-USB-AUDIO-VIDEO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA X400LVe

16,150,000 تومان17,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر:25.000:1

✅عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: VGA - HDMI - VIDEO - AUDIO - USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VX610

54,900,000 تومان57,800,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی : 5500 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر : 1 :16000

✅عمر لامپ : 7000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال :   LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO - USB

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA M880X

16,150,000 تومان17,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA – 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 22,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: VGA – HDMI – USB-Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX570

20,000,000 تومان21,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA – 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI – VGA – SVideo – Video – Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX560

19,000,000 تومان20,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA X371

15,870,000 تومان16,700,000 تومان
✅تکنولوژی ساخت: DLP✅وضوح تصویر(رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi✅شدت روشنایی: 3800 انسی لومن✅نسبت کنتراست: 25000:1✅عمر لامپ: 15.000 ساعت در حالت اقتصادی✅درگاه های اتصال: HDMI-USB-AUDIO-VIDEO- VGA✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-VX430

36,860,000 تومان38,800,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4500 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ: 7000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال:  HDMI - VGA - LAN - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-LB426

35,435,000 تومان37,300,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 4100 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :16000

✅عمر لامپ: 20000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: LAN - HDMI - VGA - USB - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-LB386

27,260,000 تومان28,700,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :16000

✅عمر لامپ: 20000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال:  HDMI - VGA - USB - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-LB356

24,814,000 تومان26,125,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :20000

✅عمر لامپ: 20000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: HDMI - VGA - USB - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-LB306

22,990,000 تومان24,200,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3100 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :20000

✅عمر لامپ: 20000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال: HDMI - VGA  - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX550

17,765,000 تومان18,715,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ: 10000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال: HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX528

14,630,000 تومان15,400,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 13000:1

✅عمر لامپ : 10000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA M870X

13,898,500 تومان14,630,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 22,000:1

✅عمر لامپ: 15,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال: VGA - HDMI - USB-Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-E10

26,700,000 تومان28,100,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 15,000:1

✅عمر لامپ: 12,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  VGA - HDMI

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-E01

22,800,000 تومان24,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 15,000:1

✅عمر لامپ: 12,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  VGA - HDMI

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور سونی مدل SONY VPL-SX125

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:2.500 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصاویر:3.800:1

✅عمر لامپ: 6.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:AUDIO-LAN-VGA

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور سونی مدل SONY VPL-EX575

✅تکنولوژی ساخت :3LCD

✅وضوح تصاویر (رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:4.200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصاویر:20.000:1

✅عمر لامپ:10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅در گاه های اتصال:AUDIO-VIDEO-HDMI-VGA

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-X51

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768  dpi

✅شدت روشنایی:3.800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 16.000:1

✅عمر لامپ: 12.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-USB-AUDIO-VIDEO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-X27

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768  dpi

✅شدت روشنایی:2.700 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 10.000:1

✅عمر لامپ: 10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-USB-AUDIO-VIDEO-SVIDEO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-X05

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768  dpi

✅شدت روشنایی:3.300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 15.000:1

✅عمر لامپ: 10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-USB-AUDIO-VIDEO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور ان ای سی مدل NEC ME402X

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:4.000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:16.000:1

✅عمر لامپ:15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-VIDEO-AUDIO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور ان ای سی مدل NEC VE-281XG

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):  XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:2.800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:3.000:1

✅عمر لامپ:6.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-AUDIO-VIDEO-RS232

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور ان ای سی مدل NEC NP-MC372X

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.700 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:16000:1

✅عمر لامپ:10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-LAN-AUDIO-VIDEO-USB

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PANASONIC PT-EX800Z

152,000,000 تومان160,000,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 7500 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 1 :5000

✅عمر لامپ : 5000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های  اتصال:   LAN - HDMI - VGA - VIDEO - AUDIO - USB

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA M865X

14,535,000 تومان15,300,000 تومان

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.800 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:22.000:1

✅عمر لامپ:12.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-VGA-AUDIO-USB

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور ان ای سی مدل NEC NP-PA903X

✅تکنولوژی ساخت:3LCD

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:9.000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:10.000:1

✅عمر لامپ:5.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-LAN-AUDIO

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ MX535

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 15000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA - SVideo - Video - Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل BENQ EX600

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن): XGA- 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3600 انسی لومن

✅نسبت کنتراست تصویر: 20000:1

✅عمر لامپ : 15000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاههای اتصال:  HDMI - VGA -USB- Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدئو پروژکتور اپتما مدل OPTOMA M845X

✅تکنولوژی ساخت: DLP

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 22,000:1

✅عمر لامپ: 10,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  VGA - HDMI - USB-Audio

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EPSON EB-530

✅تکنولوژی ساخت: 3LCD

✅وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA - 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی: 3200 انسی لومن

✅نسبت کنتراست: 16,000:1

✅عمر لامپ: 10,000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:  VGA - HDMI - USB - VIDEO - AUDIO

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA X316ST

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.400 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:20.000:1

✅عمر لامپ:8.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:-HDMI-VGA-AUDIO-

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور اپتما OPTOMA XA520

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:4.000 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:32.000:1

✅عمر لامپ:15.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:HDMI-USB-AUDIO-VGA

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

ویدیو پروژکتور ان ای سی مدل NEC NP-MC331X

✅تکنولوژی ساخت:DLP

✅وضوح تصویر(رزولوشن):XGA 1024*768 dpi

✅شدت روشنایی:3.300 انسی لومن

✅نسبت کنتراست:15000:1

✅عمر لامپ:10.000 ساعت در حالت اقتصادی

✅درگاه های اتصال:VGA-HDMI-USB

✅گارانتی:12 ماه آرتا تصویران

خرید ویدیو پروژکتور XGA

ویدئو پروژکتور xga یکی از دستگاه‌های بسیار با کیفیتی است که شما می‌توانید نسبت به کیفیت تصویر آن مطمئن باشید. در مورد xga زمانی که بحث می‌شود، در مورد رزولوشن صحبت می‌کنیم و همین منوال، شما باید به کیفیت و وضوح تصویر بیندیشید. Xga یک برند نیست و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ویدئو پروژکتور را برای شما برآورد می‌کند. این‌گونه شما هوشمندانه‌تر می‌توانید دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در نظر داشته باشید که رزولوشن پروژکتور دقیقاً مهم‌ترین بخش آن به شمار می‌آید. به نحوی که هرچقدر اندازه پا در هنگام خرید کفش مهم است، طبیعتاً رزولوشن هم در همین اندازه اهمیت خود را نشان می‌دهد و یکی از فاکتورهای اساسی در نظر گرفت شده است. این چنین می‌توانید یک انتخاب ایده آل را در طولانی مدت تجربه کنید. البته برخی از مشتریان هنوز به اهمیت رزولوشن ویدئو پروژکتور هنوز پی نبرده‌اند و به همین دلیل، در هنگام سفارش و خرید شاید چندان مورد بررسی قرار ندهند.

تعداد پیکسل رزولوشن xga

برای خرید ویدیو پروژکتور xga باید متناسب با کاربرد و استفاده‌ای که مدنظر دارید، بپردازید. شما این اختیار را دارید که برای تماشای فیلم‌های اچ دی و انواع بازی یا حتی ارائه پاورپوینت از این نوع رزولوشن استفاده کنید. برخی از افراد بسیار علاقه دارند تا در منزل از پروژکتور استفاده کنند که در این میان، ویدئوپروژکتورهای خانگی را معمولاً با این نوع رزولوشن انتخاب می‌کنند. توجه داشته باشید که هر چقدر رزولوشن دستگاه شما بالاتر باشد، صددرصد کیفیت تصویر بهتری را می‌توانید مشاهده کنید. تعداد پیکسل‌ها قادر است وضوح تصویر را به راحتی به رخ بکشد. زمانی که در مورد رزولوشن XGA صحبت می‌کنیم یعنی 768*1024 پیکسل، نسبت تصویر 4:3 منظور و مقصود اصلی ما است.

طبیعتاً هرچقدر رزولوشن مورد نظر بیشتر باشد، شما تصاویر را با جزئیات بالاتری می‌توانید مشاهده کنید. رزولوشن بالا نشان دهنده تعداد پیکسل بیشتر است. هر محتوایی که شما بخواهید با وضوح بالا نمایش داده شود، قطعاً رزولوشن بالایی هم نیاز دارد. نسبت تصویر ۴:۳ که یکی از نسبت‌های ابعاد نمایشگر است. به عنوان تمام صفحه نیز شناخته می‌شود

رزولوشن XGA چیست؟

XGA مخفف شده (Extended Graphics Adapter) و به معنای آداپتور گرافیکی پیشرفته است. IBM چندین سال قبل یعنی در سال 1990 این نوع رزولوشن را معرفی کرده است. با این وجود هنوز شما در هنگام خرید ویدئو پروژکتور احتمالاً به دنبال همین رزولوشن هستید. XGA تولید کننده عرض 1024 پیسکل و همچنین طول 768 پیسکل است. معمولاً نوت بوک‌هایی که صفحه نمایش آن‌ها استاندارد است با این نوع رزولوشن کارایی خود را به نمایش می‌گذارند. رزولوشن XGA قادر است عرض تصویر را از طول آن کمی بیشتر به نمایش بگذارد. در نظر بگیرید که تصویر 4:3 در مقایسه با تصویر16:9 قطعاً باریک‌تر است. با توجه به این معرفی شما باید متناسب با کارایی مدنظر نسبت به خرید ویدیو پروژکتور xga بپردازید.

قیمت ویدیو پروژکتور xga

شما در هنگام برآورد قیمت ویدیو پروژکتور xga باید این نکته را روشن کنید که تا چه اندازه به ظرافت و جزئیات تصویر توجه می‌کنید. این نکته را لطفاً به هیچ عنوان از یاد نبرید که هر چقدر رزولوشن یک ویدئو پروژکتور کمتر باشد، قطعاً شما قیمت پایین‌تری را پرداخت می‌کنید و طبیعتاً برای رزولوشن بالاتر شما باید به هزینه بیشتری بیندیشید. به قول معروف هرچقدر آش بخورید، همان‌قدر باید پول بدهید.

عموماً برخی از ویدئو پروژکتورها تنها از یک نوع رزولوشن پیروی می‌کنند و شما از این مدل تنها می‌توانید برای یک سری کار و فعالیت و به قول معروف هدف خاصی استفاده کنید. همیشه منوال به همین سبک نمی‌گذرد و شما احتمالاً از ویدئو پروژکتورهایی استفاده می‌کنید که در مقیاس‌های متفاوت رزولوشن می‌تواند قادر به تفکیک باشد و این‌گونه برای محتواهای گوناگون دستگاه ویدئو پروژکتور قطعاً کارایی بسیاری خوبی را ارائه می‌دهد.

با توجه به موارد گفته شده، قاعدتاً شما می‌توانید ویدئو پروژکتور xga را قیمت مناسب در نظر بگیرید. به هر حال کارایی این رزولوشن کم نیست و به همین دلیل، به سادگی می‌توان برای کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، شما در کلاس درس، انواع سازمان، اداره و حتی به عنوان سینما خانگی نیز به راحتی می‌توانید به کارایی رزولوشن xga مطمئن باشید.

راهنمای خرید ویدیو پروژکتور

برای خرید ویدیو پروژکتور xga مانند دیگر ویدئو پروژکتورها شما باید به مشخصات فنی، برند، کیفیت ساخت و قیمت این دستگاه توجه کنید. در ابتدا باید رزولوشن دستگاه xga باشد. سپس به نوع کاربرد خود توجه کنید. معمولاً برای نمایش سینما خانگی، در هتل، اداره‌ها، کنفرانس‌های بیمارستانی، ارائه پاور پوینت در مراکز آموزشی و بسیاری از مکان‌های دیگر این نوع ویدیو پروژکتور بسیار کاربرد دارد. معمولاً توجه هرچه بیشتر به وضوح نمایش می‌تواند برای برآورد قیمت نیز بسیار نکته مهمی باشد. قیمت دستگاه‌های این چنینی با توجه به وضوح نمایش عمدتاً تا حدودی محاسبه می‌شود و بعد از رزولوشن دستگاه، شدت روشنایی نیز بسیار مقوله مهمی است که به هیچ عنوان نباید آن را نادیده گرفت. کنتراست که انتخاب آن کمی سردرگم کننده است را نیز در این میان، بی اهمیت در نظر نگیرید. معمولاً کنتراست بالا می‌تواند رنگ سیاه را بسیار غلیط‌تر نشان دهد.

سخن پایانی

ویدئو پروژکتور  xgaیکی از انواع این ویدئو پروژکتورهایی است که شما مورد استفاده قرار می‌دهید و در برندهای گوناگونی می‌تواند تولید و روانه بازار شود، تنها رزولوشن این دستگاه xga است. در مورد xga همان گونه که سخن گفته‌ایم، عرض 1024 پیسکل و همچنین طول 768 پیسکل را شامل می‌شود و عمدتاً امروزه برای سینما خانگی یک گزینه ایده‌آل به شمار می‌آید. بسیاری از افراد آن چنان که باید و شاید با مفهوم و جایگاه حائز اهمیت رزولوشن در ساختار ویدئو پروژکتور آشنایی ندارند.

به همین جهت، توصیه ما به شما این است که سعی کنید، قبل از خرید با فردی متخصص و ماهر در این زمینه نیز مشورت کنید. در این مجموعه شما برندهای مختلفی را با این نوع وضوع نمایش مشاهده می‌کنید و می‌توانید سپس به خریدی معقولانه و مقرون به صرفه هرچه سریع‌تر اقدام کنید. قطعاً خرید غیرحضوری می‌تواند با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر شما را از انتخابی که دارید، راضی نگه دارد. به همین علت، پیشنهاد ما را برای خرید این نوع از انواع ویدئو پروژکتور از این مجموعه اینترنتی معتبر جدی بگیرید.