پرده نمایش دستی مشکی

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB150M

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB180M

۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB200M

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB250M

۶,۵۹۷,۰۰۰ تومان۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB300M

۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی واید

پرده نمایش واید دستی مدل CW180M

۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*102 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید دستی مدل CW200M

۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*113 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید دستی مدل CW240M

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 240*135 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید دستی مدل CW300M

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*166 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی سفید

پرده نمایش دستی مدل CS150M

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل CS180M

۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل CS200M

۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل CS250M

۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل CS300M

۵,۸۱۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی پارچه طوسی

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS150M GRAY

۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS180M GRAY

۷,۴۵۷,۵۰۰ تومان۱۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS200M GRAY

۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS250M GRAY

۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS300M GRAY

۱۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی الیت اسکرین

پرده نمایش دستی مدل ES150M الیت اسکرین

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES180M الیت اسکرین

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES200M الیت اسکرین

۴,۰۵۴,۰۰۰ تومان۴,۲۶۸,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES250M الیت اسکرین

۴,۷۶۵,۰۰۰ تومان۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES300M الیت اسکرین

۵,۴۳۵,۰۰۰ تومان۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی اسکوپ

پرده نمایش دستی مدل 150M اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 180M اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 200M اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 250M اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 300M اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی رفلکتا

پرده نمایش دستی مدل 150M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 180M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 200M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 250M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 300M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی به سرعت جای خود را در مدارس، مراکز آموزشی، سالن‌های همایش و جلسات باز کرد. پرده‌های نمایش خانگی معمولا از پارچه‌ای با روکش بازتابی تشکیل شده‌اند که می‌توانند تصویر مورد نظر شما را با کیفیتی بهتر و بزرگ‌تر به نمایش بگذارند. پرده نمایش در مدل‌ها و جنس‌های مختلفی در بازار وجود دارند اما کار تمام آن‌ها بازتاب دادن نور پروژکتور به بهترین شیوه است. اگر قصد خرید و تهیه یک پرده نمایش دستی را دارید، با ما همراه باشید تا از مشخصات و ویژگی‌هایی که باید به هنگام خرید پرده نمایش دستی با قیمت مناسب  به آن‌ها توجه کنید، مطلع شوید.

مشاهده انواع پرده نمایش پایه دار ویدیو پروژکتور با بهترین قیمت

انواع طول پرده‌های نمایش دستی

  • پرده‌های نمایش دستی را می‌توانید در انواع طول‌ها و ابعاد مختلف سفارش دهید. اندازه و ابعاد مختلفی برای مکان‌های مختلف تهیه می‌شوند که باید نسبت به مکان مورد استفاده، مناسب‌ترین را انتخاب کنید. در ادامه به برخی از اندازه‌های پرده‌های نمایش دستی اشاره می‌کنیم:
  • صفحه عریض 16:10
  • صفحه عریض 16:9
  • صفحه 4:3

پرده نمایش دستی پروژکتور چگونه کار می‌ کند؟

پرده نمایش دستی پروژکتور معمولا دارای یک گیره در قسمت پایین است که با استفاده از آن می‌توان میزان ارتفاع پرده را مشخص کرد. یک فنر در قاب بالایی این نوع پرده‌های نمایش وجود دارد که باعث می‌شود پرده در قسمت بالایی جمع شود. با کشیدن گیره آویزان شده، می‌توانید ارتفاع دلخواه خود را، متناسب با تصویری که از پروژکتور تابانده می‌شود، تنظیم کنید. برای جمع کردن پرده نمایش نیز کافی است گیره یا دسته را اندکی به پایین بکشید تا غلتک و فنر آزاد شود. سپس با رها کردن دسته، پرده به داخل قاب بالایی جمع می‌شود.

مزیت های پرده نمایش ویدیو پروژکتور دستی

اولین مزیتی که می‌توان برای پرده نمایش دستی نام برد، هزینه پایین‌تر آن نسبت به دیگر انواع پرده‌های نمایش است. این نوع پرده‌های نمایش از اندازه کوچک‌تری برخوردار هستند و نصب آسان‌تری نیز دارند. البته پرده‌های نمایش دستی دارای انواع و اشکال مختلفی مانند پرده نمایش دستی با سه پایه، پرده نمایش دستی از کف بازشو و پرده نمایش رومیزی هستند. به طور کلی پرده‌های نمایش دستی به دلیل قیمت مناسب و اندازه‌های متنوعی که دارند، از طرفداران بیشتری نیز برخوردار هستند.

معتبرترین برندهای پرده نمایش پروژکتور دستی کدامند؟

برندهای مختلفی در ایران به ارائه انواع پرده نمایش پروژکتور دستی می‌پردازند. انتخاب میان این برندها ممکن است در نگاه اول شما را سردرگم کند. در این بخش به معرفی معتبرترین برندهای پرده نمایش پروژکتور دستی می‌پردازیم.

  • سلکسون : این برند معمولا انتخاب اول مراکز آموزشی و سالن‌های همایش برای تهیه پرده نمایش است و به خوبی توانسته است، رضایت مشتریان خود را به دست آورد. 
  • رفلکتا : برند رفلکتا از دیگر برندهای معتبر در زمینه ارائه پرده نمایش دستی است که محصولات خود را در عین زیبایی با بهترین عملکرد ارائه می‌کند.
  • الیت اسکرین : پرده‌های نمایش این برند به دلیل نانو بودن پارچه آن‌ها، قابلیت شستشو دارد و در برابر چین و چروک مقاوم هستند.
  • اسکوپ :  این برند، اغلب پرده‌های نمایش خود را با جنس پارچه یکسانی ارائه می‌دهد. شما می‌توانید از پرده‌ نمایش دستی این برند، در مکان‌های مختلفی مانند کلاس‌های آموزشی، سالن‌های همایش استفاده کنید.

قیمت خرید پرده نمایش دستی پروژکتور چقدر است؟

قیمت خرید پرده نمایش دستی پروژکتور، با توجه به جنس پارچه، ابعاد، کیفیت و همچنین شرکت و برند ارائه‌ دهنده آن می‌تواند متفاوت باشد. البته قیمت خرید این نوع پرده نمایش، نسبت به دیگر انواع برقی آن، از قیمت بسیار مقرون به صرفه‌تری برخوردار است.

خرید پرده نمایش دستی

خرید پرده نمایش دستی باید با توجه کامل به کارکرد پرده نمایش، مکانی که پرده نمایش در آن‌ استفاده می‌شود و همچنین بودجه و انتظار ما از پرده نمایش انجام شود. با در نظر گرفتن نکات مهمی که در خرید پرده نمایش ذکر شد، می‌توانید خریدی موفق و مناسب داشته باشید.

سخن پایانی

پرده‌های نمایش، امروزه جای تخته‌های سیاه و سفید را گرفته‌اند و در مکان‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب یک پرده نمایش مناسب با مکان و عملکرد آن می‌تواند بسیار چالش‌ برانگیز باشد. با استفاده از مشخصات و قیمت خرید پرده نمایش مورد نظر خود و همچنین در نظر گرفتن نکات مهم در خرید پرده نمایش، می‌توانید پرده نمایشی مناسب را تهیه کنید.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟