تخفیفات شگفت انگیز رو از دست ندین !

قیمت
دسته‌بندی‌ها
سایز (اینچ)
حافظه و رم
تکنولوژی ساخت (پروژکتور)
برند
پروژکتور
جنس-بدنه
رنگ‌ها
سال-عرضه
سایز-پرده-نمایش
شیوه-استفاده
قدرت-خروجی-صدا
نوع-کاربری

پرده نمایش دستی مدل CS150M

۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان۵,۲۶۵,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۲۸۹,۰۰۰ تومان۸,۷۷۵,۰۰۰ تومان

۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۳۹,۰۰۰ تومان۷,۳۰۸,۰۰۰ تومان

۲۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۲,۰۰۰ تومان۵,۹۵۸,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۶۱,۰۰۰ تومان۶,۹۱۲,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷,۹۶۵,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۳۶,۰۰۰ تومان۵,۷۲۴,۰۰۰ تومان

۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۲۷,۰۰۰ تومان۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان