در حال نمایش 14 نتیجه

پرده نمایش طوسی پایه دار مدل CST200 GRAY

۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : پایه دار
 • ✅شیوه استفاده : زمینی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS300A GRAY

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : برقی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS250M GRAY

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS150M GRAY

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS150A GRAY

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS200A GRAY

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : برقی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS180A GRAY

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : برقی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS250A GRAY

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : برقی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS300M GRAY

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS200M GRAY

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی پایه دار مدل CST250 GRAY

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : پایه دار
 • ✅شیوه استفاده : زمینی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی پایه دار مدل CST180 GRAY

۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS180M GRAY

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی پایه دار مدل CST150 GRAY

۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : پایه دار
 • ✅شیوه استفاده : زمینی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران