نمایش دادن همه 10 نتیجه

کولر گازی 30000 جی پلاس مدل HF30MN1

۳۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 24000 جی پلاس مدل HF24MN1

۳۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 18000 جی پلاس مدل HF18MN1

۲۵,۸۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۷۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 12000 جی پلاس مدل HF12MN1

۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 12000 اینورتر جی پلاس مدل HV12CB1

۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30MN1

۵۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24MN1

۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 18000 اینورتر جی پلاس مدل HV18CB1

۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09CB1

۲۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09MN1

۱۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان۱۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات