نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30MN1

۵۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان۵۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24MN1

۳۸,۹۰۲,۵۰۰ تومان۴۰,۹۴۵,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 30000 جی پلاس مدل HF30MN1

۳۷,۰۰۲,۵۰۰ تومان۳۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 18000 اینورتر جی پلاس مدل HV18CB1

۳۰,۸۷۵,۰۰۰ تومان۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 24000 جی پلاس مدل HF24MN1

۳۰,۴۹۵,۰۰۰ تومان۳۲,۰۸۱,۵۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 18000 جی پلاس مدل HF18MN1

۲۴,۵۱۹,۵۰۰ تومان۲۵,۸۱۱,۵۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 12000 اینورتر جی پلاس مدل HV12CB1

۲۳,۱۳۲,۵۰۰ تومان۲۴,۳۴۸,۵۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09CB1

۲۰,۶۵۳,۰۰۰ تومان۲۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور - 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 12000 جی پلاس مدل HF12MN1

۱۸,۴۶۸,۰۰۰ تومان۱۹,۴۳۷,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات

کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09MN1

۱۷,۰۷۶,۲۵۰ تومان۱۷,۹۷۴,۰۰۰ تومان

✅برند : Gplus

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : گلدیران

5 سال گرانتی کمپرسور – 24 ماه ضمانت قطعات