نمایش دادن همه 10 نتیجه

کولر گازی 30000 اینورتر هایسنس HIH-30TG

۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 24000 اینورتر هایسنس HIH-24TG

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 18000 اینورتر هایسنس HIH-18TG

۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 12000 اینورتر هایسنس HIH-12TG

۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 30000 هایسنس HRH-30TQ

۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 24000 هایسنس HRH-24TQ

۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 18000 هایسنس HRH-18TQ

۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 12000 هایسنس HRH-12TQ

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 9000 اینورتر هایسنس HIH-09TG

۲۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۶۵,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 9000 هایسنس HRH-09TQ

۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور