نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کولر گازی 30000 اینورتر هایسنس HIH-30TG

۵۰,۶۳۵,۰۰۰ تومان۵۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 30000 هایسنس HRH-30TQ

۳۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان۳۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 24000 اینورتر هایسنس HIH-24TG

۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 18000 اینورتر هایسنس HIH-18TG

۳۰,۲۹۵,۵۰۰ تومان۳۱,۸۹۱,۵۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 24000 هایسنس HRH-24TQ

۲۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 18000 هایسنس HRH-18TQ

۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۲۵,۵۹۳,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 12000 اینورتر هایسنس HIH-12TG

۲۲,۵۶۲,۵۰۰ تومان۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 9000 اینورتر هایسنس HIH-09TG

۲۰,۶۳۴,۰۰۰ تومان۲۱,۷۲۱,۷۵۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 12000 هایسنس HRH-12TQ

۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی 9000 هایسنس HRH-09TQ

۱۶,۵۲۰,۵۰۰ تومان۱۷,۳۸۵,۰۰۰ تومان

✅برند : Hisense

✅رنگ : سفید

✅نوع کولر : اسپیلت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : زرین نمای کاسپین

18 ماه گارانتی قطعات - 5 سال گارانتی کمپرسور