یک سالن کنفرانس یا کلاس درس بسیار به خرید پرده نمایش با کیفیت وابسته هستند چرا که آموزش از طریق تصاویر و فیلم ها تاثیر بسیار زیادی بر افراد حاظر در جلسه دارد. علاوه بر این تاثیر گذارترین عامل  بر کیفیت تصاویر ارائه‌ شده توسط ویدئو پروژکتور ، پرده پروژکتور میباشد پس توجه به نوع و ویژگی های آن بسیار اهمیت ویژه ای دارد .

نمایش 9 24 36

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS300A GRAY

۱۱,۱۶۴,۴۰۰ تومان۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : برقی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS200A GRAY

۹,۱۹۶,۰۰۰ تومان۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : برقی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS180A GRAY

۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : برقی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS250A GRAY

۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر
 • ✅شرکت سازنده : celexon
 • ✅نوع پرده : برقی
 • ✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A
 • ✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار
 • ✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی برقی مدل CS150A GRAY

۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS300M GRAY

۱۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS250M GRAY

۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS200M GRAY

۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS180M GRAY

۷,۴۵۷,۵۰۰ تومان۱۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طوسی دستی مدل CS150M GRAY

۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت طوسی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فریم سینمایی دکوراتیو ALR110

۴۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 110 اینچ

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : فریم دار ثابت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فریم سینمایی دکوراتیو ALR120

۴۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 120 اینچ

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : فریم دار ثابت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فریم سینمایی دکوراتیو ALR100

۳۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 100 اینچ

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : فریم دار ثابت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB420A

۵۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 400*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB350A

۳۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 350*350 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB500A

۱۷۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 500*500 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS500A

۱۳۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 500*500 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی کروماکی مدل CSG350A

۲۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 350*350سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی کروماکی مدل CSG400A

۲۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*400سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS350A

۲۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 350*350 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS420A

۳۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 400*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB600A

۲۰۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 400*600 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB300M

۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB250M

۶,۵۹۷,۰۰۰ تومان۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB200M

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB180M

۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB400A

۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB300A

۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB250A

۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB200A

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۵۵,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB180A

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW300A

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*166 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW240A

۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 240*135 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW200A

۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*113 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW180A

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۵,۰۶۲,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*102 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید دستی مدل CW300M

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*166 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید دستی مدل CW240M

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 240*135 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید دستی مدل CW200M

۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*113 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید دستی مدل CW180M

۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*102 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS300A

۷,۳۶۴,۰۰۰ تومان۷,۷۵۲,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS600A

۱۵۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 600*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فروخته شده:0
باقی مانده:32

پرده نمایش دستی مدل CS300M

۵,۸۱۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS400A

۲۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 400*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS150A

۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS180A

۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS200A

۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فریم سینمایی دکوراتیو CFH 120

۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : طول 265 ، عرض 149 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : فریم دار ثابت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فریم سینمایی دکوراتیو CFH 100

۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : طول 220 ، عرض 125 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : فریم دار ثابت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فریم سینمایی دکوراتیو CF180W

۲۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : طول 180 ، عرض 102 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : فریم دار ثابت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فریم سینمایی دکوراتیو CF180WZ

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش: طول 180، عرض 135 سانتی متر

✅شرکت سازنده: celexon

✅نوع پرده: فریم دار ثابت

✅شیوه استفاده: دیواری

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES300A الیت اسکرین

۶,۹۸۵,۰۰۰ تومان۷,۳۵۲,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES300M الیت اسکرین

۵,۴۳۵,۰۰۰ تومان۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES250A الیت اسکرین

۶,۱۴۵,۰۰۰ تومان۶,۴۶۸,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES250M الیت اسکرین

۴,۷۶۵,۰۰۰ تومان۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES200A الیت اسکرین

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES200M الیت اسکرین

۴,۰۵۴,۰۰۰ تومان۴,۲۶۸,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES180A الیت اسکرین

۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES180M الیت اسکرین

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فون عکاسی کروماکی سلکسون مدل CFG 400-300

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف ، دیوار و پایه

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS250A

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل CS150M

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل CS180M

۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل CS200M

۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل CS250M

۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS200AU

۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS250AU

۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

 

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS300AU

۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS200AG

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS250AG

۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS300AG

۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش آبی برقی مدل CS300AB

۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش آبی برقی مدل CS250AB

۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش آبی برقی مدل CS200AB

۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

 

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS300AR

۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS250AR

۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS200AR

۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فون عکاسی کروماکی سلکسون مدل CFG 300-200

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف ، دیوار و پایه

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فون عکاسی کروماکی سلکسون مدل CFG 300-250

۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف ، دیوار و پایه

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فون عکاسی کروماکی سلکسون مدل CFG 250-250

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف ، دیوار و پایه

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی کروماکی مدل CSG300M

۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی کروماکی مدل CSG300A

۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار کروماکی مدل CSG200T

۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان۶,۳۴۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی کروماکی مدل CSG250M

۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده: دستی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی کروماکی مدل CSG250A

۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار کروماکی مدل CSG250T

۷,۷۴۷,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی: 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی کروماکی مدل CSG180A

۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار کروماکی مدل CSG180T

۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی کروماکی مدل CSG200M

۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی کروماکی مدل CSG200A

۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی کروماکی مدل CSG180M

۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار کروماکی مدل CSG150T

۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل CST150

۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان۴,۲۷۲,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل CST180

۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل CST200

۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل CST250

۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 300A رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل ES150M الیت اسکرین

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

فریم سینمایی دکوراتیو CF120

به زودی

✅سایز پرده نمایش : طول 120 ، عرض 100 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : فریم دار ثابت

✅شیوه استفاده : دیواری

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 300M اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 600A اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 400*600 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 400A اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 300*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 300A اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل 200 اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 250M اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 250A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل 250 اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 200M اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 180A اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل 180 اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 200A اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 150M اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 150A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 180M اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 500A اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 500*500 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB150M

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل 150 اسکوپ

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 600A رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 400*600سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 400A رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 300*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 300M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل 200 رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 250M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 250A رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل 250 رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 180A رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل 180 رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 200M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 200A رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 150M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 150A رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش پایه دار مدل 150 رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : پایه دار

✅شیوه استفاده : زمینی

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی مدل 180M رفلکتا

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : دستی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES150A الیت اسکرین

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی کروماکی مدل CSG150A

به زودی
✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش دستی کروماکی مدل CSG150M

به زودی
✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : دستی

✅رنگ : مشکی، سفید

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB150A

به زودی

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

خرید و قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور در انواع برند ها و سایز های مختلف

تکنولوژی ویدئو پروژکتورها و پرده نمایش‌ها به طور چشمگیری به زندگی ما نفوذ کرده‌اند و امروزه در محافل مختلفی از جلسات تجاری گرفته تا سینماهای خانگی و اجرای کلاس‌های آموزشی یک نقش بسیار مهم و جلب‌کننده ایفا می‌کنند. اما در این دنیای پر از انتخابات و گزینه‌های متعدد، انتخاب پرده نمایش ویدئو پروژکتور مناسب به یکی از چالش‌های مهم ما تبدیل شده است.

در این بخش، شما را با مفهوم پرده نمایش ویدئو پروژکتور آشنا می‌کنیم و انواع مختلفی از این تجهیزات را معرفی می‌کنیم. علاوه بر این، به معرفی یکی از برترین فروشگاه‌های تخصصی این محصولات، یعنی فروشگاه سلکسون خواهیم پرداخت که ارائه دهنده مجموعه‌ای بی‌نظیر از پرده‌های نمایش ویدئو پروژکتور با کیفیت و متنوع است. پرده نمایش ها در انواع مختلفی از لحاظ ظاهری و کاربردی وجود دارند که حتما باید قبل از خرید به انها توجه کنید در ادامه به طور مختصر به ویژگی هرکدام اشاره میکنیم.

پرده نمایش برقی

پرده نمایش برقی یکی از محبوب‌ترین و مفیدترین گزینه‌ها برای تجربه تماشای تصاویر و ویدئوها با کیفیت در مکان‌های مختلف است. این پرده‌ها دارای یک مکانیزم برقی هستند که به شما امکان می‌دهد پرده را به صورت خودکار باز و بسته کنید. این امکان به شما اجازه می‌دهد تصویر پروژکتور را به سرعت نمایش دهید و همچنین آن را به راحتی جمع کنید. یکی از مزیت‌های بزرگ پرده نمایش برقی این است که شما نیازی به دستی جابجا کردن صفحه نمایش ویدئو پروژکتور ندارید، این ویژگی به ویژه در جلسات تجاری و کنفرانس‌ها مفید است.

پرده نمایش برقی به شما انعطاف بیشتری در تنظیم ارتفاع نمایش می‌دهد و معمولاً در ابعاد مختلفی قابل دسترسی است، به این ترتیب شما می‌توانید پرده‌ای انتخاب کنید که به بهترین شکل با محیط و پروژکتور شما سازگار باشد. پرده نمایش برقی به صورت الکترونیکی و با استفاده از یک موتور محرک جهت باز و بسته شدن پرده  فعالیت می کند و شما می توانید تنها با فشردن یک دکمه، پرده نمایشگر را باز و یا بسته کنید. 

پرده نمایش پایه دار

پرده نمایش پایه دار دیگر گزینه‌ای بسیار مورد علاقه برای استفاده در مکان‌های مختلف است. این نوع پرده نمایش دارای یک پایه محکم است که می‌توانید آن را بر روی زمین یا سطح صافی قرار دهید. از این رو، نیازی به نصب پرده بر روی دیوار یا سقف ندارید و به سرعت می‌توانید محیطی برای تماشای تصاویر ایجاد کنید.

یکی از ویژگی‌های برجسته پرده نمایش پایه دار این است که می‌توانید ارتفاع پرده را به راحتی تنظیم کنید. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تصاویر را با دقت بیشتری تنظیم کنید و مخاطبان را به بهترین شکل ممکن به تصاویر خود جلب کنید.

پرده نمایش پایه دار علاوه بر مصارف خانگی، در جلسات آموزشی و کارگاه‌های آموزشی نیز کاربرد دارد. به عنوان یک گزینه ساده و کارآمد، این نوع پرده نمایش باعث می‌شود که تجربه تماشای تصاویر ویدئویی به یک تجربه آسان و خوشایند تبدیل شود. اگر یک ویدئو پروژکتور قابل حمل را خریداری کرده اید، بهتر است یک پرده قابل حمل و یا پایه دار نیز برای آن تهیه کنید تا بتوانید در محیط های مختلف از آن استفاده لازم را داشته باشید.

پرده نمایش دستی

پرده نمایش دستی یکی دیگر از گزینه‌های محبوب در دنیای تجهیزات تصویری است. این پرده‌ها به صورت دستی با کمک یک کشویی باز و بسته می‌شوند. یعنی شما نیاز دارید که پرده را با دست خود باز کرده یا بسته کنید. این انعطاف در کنترل پرده به شما امکان می‌دهد که ارتفاع و مقدار نمایش تصاویر را به دلخواه تنظیم کنید.

پرده نمایش دستی به عنوان یک گزینه اقتصادی و عملی برای مصارف خانگی و جلسات کوچک آموزشی بسیار مناسب است. آنها کم‌حجم هستند و به راحتی قابل حمل هستند، به این ترتیب می‌توانید آنها را به هر مکانی که نیاز دارید ببرید.

با توجه به سادگی عملکرد پرده نمایش دستی، آنها معمولاً به قیمتی مقرون به صرفه در دسترس هستند. اگر به دنبال یک گزینه ساده و کم هزینه برای تجربه تماشای تصاویر با کیفیت در خانه یا مکان‌های کوچک هستید، پرده نمایش دستی یک گزینه بسیار مناسب است. پرده نمایش های دستی به صورت خودکار عمل نمی کنند و برای بالا و پایین بردن آنها و یا تغییرات دیگر باید خودتان دست به کار شوید و تغییر را اعمال کنید.

پرده نمایش کروماکی

پرده نمایش کروماکی یک نوع خاص از پرده نمایش است که به ویژه برای تجربه تصاویر و ویدئوهای با افکت‌های ویژه و ترکیب با پس‌زمینه‌های متفاوت طراحی شده است. این پرده‌ها دارای پارچه‌های با پس‌زمینه‌های رنگی معمولاً سبز یا آبی هستند. این پارچه‌ها به شما امکان می‌دهند تصاویر را در یک پس‌زمینه مخصوص قرار داده و پس‌زمینه را به صورت دیجیتال تغییر دهید.

استفاده اصلی از پرده نمایش کروماکی در ضبط ویدئو با تکنیک حذف پس‌زمینه (green screen) است. با قرار دادن فیگورها و اشیاء در مقابل پرده کروماکی و سپس تنظیم پس‌زمینه مورد نظر در ویدئو، می‌توانید افکت‌های ویژه و ترکیب‌های خلاقانه در ویدئوهای خود ایجاد کنید.

پرده نمایش کروماکی به ویژه در صنایع مرتبط با تولید ویدئو و تلویزیون، تولید موزیک ویدئو ها و تولید محتوای دیجیتال استفاده می‌شود. این پرده‌ها به تنظیم ویدئوها و ایجاد تصاویر با افکت‌های به شما امکان می‌دهند تجربه تماشای تصاویر با افکت‌های خلاقانه را به سطح بالاتری ببرید. این پرده نمایش با پس زمینه سبز بیشتر برای صنعت سینمایی و تهیه فیلم برای ایجاد بک گراند دلخواه استفاده میشود.

پرده نمایش ثابت

پرده نمایش ثابت یکی از گزینه‌های بسیار عالی برای سیستم‌های تجهیزات تصویری است که به طور دائمی نصب می‌شوند. این پرده‌ها به دیوار یا سقف نصب می‌شوند و به شما امکان نمایش تصاویر با کیفیت و ویدئوها با راحتی و انطباق با مکان فراهم می‌کنند.

یکی از مزیت‌های بزرگ پرده نمایش ثابت این است که شما نیازی به باز و بسته کردن پرده ندارید. این پرده‌ها در مکان‌هایی که معمولاً برای تماشای تصاویر استفاده می‌شوند، به شکل ثابت و آماده برای نمایش هستند. به این ترتیب شما می‌توانید به سرعت و به صورت پیوسته تصاویر خود را نمایش دهید.

پرده نمایش ثابت علاوه بر استفاده در خانه‌ها، در مکان‌های تجاری و سالن‌های کنفرانس نیز ستفاده می‌شود. این گونه پرده‌ها از معمولاً ابعاد بزرگتری برخوردارند و به شما امکان می‌دهند تا تماشای تصاویر و ویدئوها با گروه‌های بزرگی از مخاطبان را فراهم کنید. همانطور که از نام این پرده پروژکتور مشخص است شما تنها از یک فریم ثابت پرده نمایش بهرمند هستید که قابلیت باز و بسته شدن را ندارد.

پرده نمایش برقی (61)

پرده نمایش پایه دار (12)

پرده نمایش دستی (34)

پرده نمایش کروماکی (20)

فریم ثابت سلکسون (8)

پرده ویدئو پروژکتور رنگی

پرده ویدئو پروژکتور رنگی دارای پارچه‌های با کیفیت بالا و قابلیت نمایش تصاویر و ویدئوهای با وضوح و رنگ‌های زنده است. این پرده‌ها به خصوص برای تماشای تصاویر و ویدئوهای با افکت‌های ویژه و طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها طراحی شده‌اند.

استفاده اصلی از پرده ویدئو پروژکتور رنگی در سینمای خانگی و محافل تجاری است که به تجربه تماشای ویدئو با کیفیت بالا و صدا با کیفیت عالی اهمیت می‌دهند. این پرده‌ها معمولاً در ابعاد بزرگتری قابل دسترسی هستند و به شما امکان می‌دهند تمام جزئیات و تفاوت‌های رنگی در ویدئوها را به خوبی تجربه کنید.

پرده ویدئو پروژکتور رنگی به شما امکان می‌دهد تا از تصاویر با رنگ‌های زنده و واقعیت بالا لذت ببرید و تماشا را به یک تجربه زیبا تبدیل کنید. اگر به دنبال پرده‌ای با کیفیت برای سیستم تجهیزات تصویری خود هستید، پرده ویدئو پروژکتور رنگی یک انتخاب عالی خواهد بود. پرده ویدئو پروژکتور با قاب های رنگی مختلف متناسب با سلیقه شما به فروش میرسد که شما میتوانید در این فروشگاه با بررسی ویژگی های آنها خریداری کنید.

پرده نمایش پارچه طوسی (10)

پرده نمایش آبی (3)

پرده نمایش سفید (15)

پرده نمایش طلایی (3)

پرده نمایش قرمز (3)

پرده نمایش قهوه ای (3)

برند های پرده نمایش پروژکتور

برند هر محصولی بیان کننده کیفیت آن است پس بهتر است قبل از هر چیزی برند مناسبی برای خرید پرده نمایش انتخاب کنید . در ادامه به معرفی چند مورد از برندهای معتبر پرده نمایش پروژکتور برقی می‌پردازیم.

 

قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور

قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور در فروشگاه سلکسون بر اساس چندین عامل تعیین می‌شود که از جمله مهم‌ترین موارد مؤثر بر قیمت عبارتند از:

 1. برند: برند پرده نمایش یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت است. برندهای معروف و معتبر معمولاً قیمت‌های بالاتری دارند، زیرا معمولاً با کیفیت بالا و امکانات فراوانی تجهیز شده‌اند.

 2. مدل: مدل مشخصه‌های فنی و ویژگی‌های دقیق پرده نمایش را تعیین می‌کند. مدل‌های پیشرفته‌تر و با ویژگی‌های بیشتر معمولاً گران‌تر هستند.

 3. ابعاد: ابعاد فیزیکی پرده نمایش نیز تأثیری در قیمت دارند. پرده‌های بزرگتر معمولاً گران‌تر هستند و ممکن است برای فضاهای بزرگتر مناسب باشند.

 4. جنس پارچه: جنس پارچه پرده نمایش نیز اهمیت دارد. پارچه‌های با کیفیت بالا و ویژگی‌های خاصی مثل عدم انعکاس نور اضافی معمولاً گران‌تر هستند.

این عوامل به طور کلی تعیین کننده قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور هستند. در فروشگاه سلکسون، شما می‌توانید پرده‌های نمایش و ویدئو پروژکتورهایی با قیمت‌های متنوع را از 6 میلیون تومان تا 220 میلیون تومان پیدا کنید. این گستره قیمتی به شما امکان می‌دهد که با توجه به نیازها و بودجه خود، پرده نمایش مناسبی را انتخاب کرده و تجربه تماشای تصاویر با کیفیت را بهبود بخشید.

خرید پرده نمایش ویدیو پروژکتور

برای خرید پرده نمایش ویدیو پروژکتور راه های مختلفی وجود دارد میتوانید با مراجعه به فروشگاه های سراسر کشور اقدام به خرید کنید و یا اگر میخواهید در وقت خود صرفه جویی کرده باشید و خرید مطمئنی داشته باشید فروشگاه سلکسون را انتخاب کنید چرا که این فروشگاه ارائه دهنده تمامی خدمات مرتبط با ویدیو پروژکتور و پرده نمایش میباشد . 

 

سوالات متداول

 خیر ، همیشه افزایش Gain باعث افزایش کیفیت تصویر نمیشود ،باید کیفیت ویدیو پرژکتوز شما هم مناسب باشد در غیر این صورت گین بالا باعث بازتاب قوی میشود که همانندآینه عمل کرده و موجب آزار چشمشود.

زاویه دید توصیف کننده‌ی حداکثر زاویه‌ای است که پرده نمایش توانایی بازتاب نور را از مرکز پرده دارد.  اگر بینندگان در زاویه دید مطلوب، یعنی درست مقابل پرده‌ی نمایش نباشد، تصاویر بسیار تاریک و تحریف شده به نظر می‌رسند. اصولا پرده نمایش‌هایی با Gain بالا، زاویه‌ی دید کمتری دارند.

پرده نمایش سفید کاربرد بیشتری نسبت به پرده نمایش خاکستری دارد و همچنین از قیمت مناسب تری برخوردار است برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله مقایسه پرده نمایش سفید و خاکستری مراجعه کنید . 

یکی از ویژگی‌های مهم در پرده نمایش ویدئو پروژکتور، قابلیت عبور فرکانس‌های صوتی است. این قابلیت در اسپیکرهایی که در پشت پرده‌ نمایش پروژکتور قرار می‌گیرند مخصوصا در سینماهای خانگی و سالن‌های نمایش، بسیار حائز اهمیت است.  این کار را با ایجاد منافذی بر روی پارچه که از فاصله‌ی نور قابل رؤیت نیستند، اعمال می‌شود

پرده نمایش برقی و دستی: Scop – انتخاب بی‌مشابه برای تجربه تماشایی عالی

یک تجربه تماشایی عالی نیازمند دو مؤلفه اصلی است: ویدئو پروژکتور با کیفیت و پرده نمایش با ویژگی‌های مناسب. در اینجا، می‌خواهیم به پرده نمایش Scop اشاره کنیم که از جمله پرده‌های نمایش برقی و دستی بسیار محبوب است و به عنوان یک گزینه مقرون به صرفه شناخته می‌شود.

پرده نمایش برقی و دستی Scop:

Scop به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان در زمینه تجهیزات تصویری به شدت توانمند است. این پرده‌ها دارای کیفیت ساخت بسیار بالا و مواد با کیفیت هستند که تضمین‌کننده طول عمر طولانی و عملکرد عالی هستند.

یکی از دلایل اصلی محبوبیت پرده نمایش Scop، قیمت مقرون به صرفه آن است. این پرده‌ها با ارائه کیفیت بالا به قیمت مناسب، انتخابی عالی برای تجربه تماشای ویدئوها و تصاویر با کیفیت بالا در خانه یا محیط کاری خود فراهم می‌کنند.

همچنین، پرده نمایش Scop به عنوان یکی از گزینه‌های برتر برای ویدئو پروژکتورهای خانگی نیز شناخته می‌شود. با انتخاب این پرده نمایش، شما می‌توانید تماشای ویدئوها و فیلم‌ها را به یک تجربه سینمای خانگی با وضوح و رنگ‌های زنده تبدیل کنید.

به طور خلاصه، پرده نمایش Scop ترکیبی از کیفیت بالا، قیمت مقرون به صرفه، و انعطاف در استفاده در محیط‌های مختلف را ارائه می‌دهد. اگر به دنبال پرده نمایش با عملکرد عالی و قیمت مناسب هستید، Scop یک انتخاب بی‌مشابه است.

بله، شما می‌توانید تصویر پروژکتور را روی دیوار مشاهده کنید، اما باید به یک نکته مهم توجه داشته باشید: کاهش کیفیت تصویر. وقتی تصویر پروژکتور را روی یک دیوار عریض یا سطح ناصاف پرواز دهید، ممکن است تصویر کمی مبهم یا مات شود. این امر به عللی همچون ناهمواری دیوار، بازتاب نور از سطوح اضافی، و عدم دقت در تنظیمات پروژکتور اتفاق می‌افتد.

برای جلوگیری از این مشکلات و به منظور داشتن بالاترین وضوح تصویر ممکن، بهتر است پرده نمایش پروژکتور را تهیه کنید. پرده نمایش‌ها به طور خاص برای پخش تصاویر و ویدئوها با کیفیت بالا طراحی شده‌اند. آنها دارای سطح صاف و پارچه‌های با کیفیت هستند که تصویر پروژکتور را با دقت بالا و بدون از دست دادن جزئیات نمایش می‌دهند.

بنابراین، اگر به دنبال تجربه تماشای تصاویر با کیفیت بالا هستید، بهتر است پرده نمایش پروژکتور را در نظر بگیرید. این اقدام به شما اجازه می‌دهد تا از تمامی ابعاد و زیبایی تصاویر پروژکتور خود بهره‌برید و از بهترین تجربه تماشایی بهره‌مند شوید.

آخرین مقالات

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟