پرده نمایش برقی مشکی

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB150A

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB180A

5,643,000 تومان5,940,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB200A

5,692,500 تومان5,989,500 تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB250A

6,489,000 تومان6,831,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB300A

8,280,000 تومان8,712,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB350A

30,400,000 تومان32,000,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 350*350 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB400A

29,930,000 تومان31,500,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB420A

51,300,000 تومان54,000,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 400*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB500A

175,750,000 تومان185,000,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 500*500 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB600A

209,000,000 تومان220,000,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 400*600 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی قرمز

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS200AR

6,555,000 تومان6,900,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS250AR

7,857,000 تومان8,270,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS300AR

11,068,000 تومان11,650,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی قهوه ای

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS200AU

6,555,000 تومان6,900,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS250AU

7,857,000 تومان8,270,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

 

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS300AU

11,068,000 تومان11,650,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی آبی

پرده نمایش آبی برقی مدل CS200AB

6,555,000 تومان6,900,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

 

پرده نمایش آبی برقی مدل CS250AB

7,857,000 تومان8,270,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش آبی برقی مدل CS300AB

11,068,000 تومان11,650,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی طلایی

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS200AG

6,555,000 تومان6,900,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS250AG

7,857,000 تومان8,270,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS300AG

11,068,000 تومان11,650,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی واید

پرده نمایش واید برقی مدل CW180A

4,430,000 تومان4,662,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*102 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW200A

5,430,000 تومان5,712,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*113 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW240A

6,156,000 تومان6,480,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 240*135 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW300A

8,455,000 تومان8,900,000 تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*166 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی سفید

پرده نمایش برقی مدل CS150A

4,000,000 تومان4,220,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS180A

3,976,200 تومان4,185,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS200A

4,514,400 تومان4,752,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS250A

5,530,500 تومان5,821,200 تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS300A

6,286,500 تومان6,616,800 تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS350A

20,900,000 تومان22,000,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 350*350 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS400A

27,500,000 تومان28,950,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 400*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS420A

33,250,000 تومان35,000,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 400*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS500A

137,750,000 تومان145,000,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 500*500 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS600A

150,100,000 تومان158,000,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 600*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی الیت اسکرین

پرده نمایش برقی مدل ES150A الیت اسکرین

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES180A الیت اسکرین

4,420,000 تومان4,650,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES200A الیت اسکرین

5,000,000 تومان5,280,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES250A الیت اسکرین

6,145,000 تومان6,468,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل ES300A الیت اسکرین

6,985,000 تومان7,352,000 تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Elite Screens

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی اسکوپ

پرده نمایش برقی مدل 150A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 180A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 200A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 250A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 300A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 400A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 300*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 500A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 500*500 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 600A اسکوپ

✅سایز پرده نمایش : 400*600 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Scope

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی رفلکتا

پرده نمایش برقی مدل 150A رفلکتا

✅سایز پرده نمایش : 150*150سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 180A رفلکتا

✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 200A رفلکتا

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 250A رفلکتا

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 300A رفلکتا

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 400A رفلکتا

✅سایز پرده نمایش : 300*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل 600A رفلکتا

✅سایز پرده نمایش : 400*600سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی

افرادی که برای کلاس درس یا سینمای خانگی شان  قصد خرید صفحه نمایش ویدیو پروژکتور دارند باید بدانند کدام نوع آن برای آنها مناسب است . قطعا شناخت نیاز های شما در انتخاب درست نوع پرده نمایش بسیار تاثیر گذار است. در این قسمت قصد داریم تمامی کاربرد ها و نکات مهم در خرید پرده نمایش برقی را به شما آموزش دهیم 

 

مشخصات فنی پرده نمایش برقی پروژکتور

پرده نمایش برقی پروژکتور، مانند پرده پروژکتور معمولی، قابلیت نصب روی دیوار یا سقف را دارد. تنها تفاوتی که بین پرده نمایش برقی پروژکتور و پرده نمایش دستی پروژکتور است، موتور داخلی است که امکان باز و بسته کردن پرده را به وسیله ریموت یا دکمه‌های بغل می‌دهد.

این پرده نمایش به دلیل ثابت بودن پرده و پروژکتور و همچنین قیمت بالا، معمولا در مکان‌هایی که زیبایی و ظاهر از اهمیت بالایی برخوردار است، مانند اتاق‌های کنفرانس و سالن‌های همایش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزن این پرده نمایش‌های برقی نسبتا زیاد است و به همین دلیل بهتر است در هنگام نصب از نیروی کمکی استفاده شود.

رنگ پرده نمایش برقی

از دیگر مواردی که در خرید پرده نمایش برقی با قیمت مناسب تاثیرگذار است، رنگ پارچه پرده نمایش است. رنگ پرده نمایش بر کنتراست نهایی تصویر می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بگذارد. پرده‌های نمایش معمولا به رنگ‌های سفید، خاکستری و همچنین رنگ‌های تیره‌تر وجود دارند.

صفحه نمایش سفید می‌تواند به خوبی تمام، رنگ‌ها را نشان دهد و تصاویر با کیفیت رنگ بهتری را به نمایش بگذارد. اما پرده نمایش خاکستری می‌تواند انتخاب بهتری برای به نمایش گذاشتن رنگ‌های تیره باشد.

پرده نمایش‌های خاکستری می‌توانند کنتراست بالاتری را ارائه دهند و کنترل بیشتری روی نور محیط داشته باشند. تنها موردی که در انتخاب پرده نمایش‌های تیره باید در نظر بگیریم این است که برای ایجاد نورهای روشن در این پرده نمایش‌ها، پروژکتورهایی با نور بسیار زیاد نیاز هستند.

جنس پارچه پرده نمایش برقی

با توجه به محیط‌های مختلف، انواع جنس پارچه برای پرده نمایش برقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در انتخاب جنس پارچه پرده نمایش باید به دو نکته Gain و زاویه دید توجه ویژه‌ای شود. در ادامه به این دو مورد بیشتر اشاره می‌شود.

 • Gain: گین یا همان افزایش روشنایی، میزان بازتاب نور از پرده نمایش را نشان می‌دهد. به عنوان مثال گین 1.0 به معنای این است که پرده نمایش تمام نوری را که به آن تابیده می‌شود، بازتاب می‌کند.
 • زاویه دید: زاویه دید نشان می‌دهد که حداکثر زاویه از صفحه نمایش چقدر است. زاویه دید کمتر به این معنا است که پرده نمایش اکثر نور تابیده شده را به صورت عمودی بازتاب می‌کند و تصاویر برای کسانی که در زوایای دیگری هستند تیره‌تر و مخدوش‌تر به نظر می‌رسد.

انواع طول‌های پرده نمایش برقی

پرده‌های نمایش برقی با ابعاد و اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شود که باید با توجه به نیاز و موارد استفاده، مناسب‌ترین اندازه را در انتخاب پرده نمایش پروژکتور برقی در نظر گرفت. در ادامه به انواع ابعاد یک پرده نمایش برقی اشاره می‌کنیم.

 • پرده نمایش HDTV با نسبت 16:9
 • پرده نمایش عریض با نسبت 16:10
 • پرده نمایش سینمایی با نسبت 2.35:1
 • پرده نمایش با نسبت 4:3
 • پرده نمایش مربعی با نسبت 1:1

پرده نمایش برقی چگونه کار می کند؟

همانطور که اشاره شد، پرده نمایش برقی ویدیو پروژکتور به یک موتور الکتریکی مجهز است که از طریق آن می‌توان صفحه پرده نمایش را حرکت داد. ریموت یا کلیدی که در کنار پرده نمایش وجود دارد، این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید به میزان دلخواه و مناسب با اندازه تصویر، پرده نمایش را باز کنید.

مزیت های پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی

خرید پرده نمایش موتور دار  دارای مزیت‌هایی است که باعث می‌شود اغلب افراد آنها را به پرده نمایش‌های دستی ترجیح دهند. پرده نمایش پروژکتور برقی می‌تواند ابعاد وسیع‌تری را پوشش دهد که دلیل این امر را نیز می‌توان توانایی بیشتر موتور آن نسبت به غلتک موجود در پرده نمایش دستی دانست. همچنین پرده نمایش برقی دارای عملکرد بهتر، ظاهر مدرن‌تر و انعطاف‌پذیرتر است و می‌تواند به خوبی با انواع دکوراسیون‌ها سازگار شود.

معتبرترین برندهای پرده نمایش پروژکتور برقی کدام اند؟

برند‌های معتبر زیادی در ایران به ارائه پرده نمایش پروژکتور برقی می‌پردازند. در ادامه به معرفی چند مورد از برندهای معتبر پرده نمایش پروژکتور برقی می‌پردازیم.

 • سلکسون

پرده نمایش سلکسون از دیگر برندهای معتبر پرده نمایش است. از این برند، اغلب در محیط‌های مختلفی مانند محیط‌های آموزشی و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.

 • الیت اسکرین

پرده‌های نمایش برقی الیت اسکرین دارای تراکم بافت بالاتری نسبت به دیگر نمونه‌های مشابه هستند و به دلیل نانو بودن پارچه آن، قابل شستشو و ضد چین و چروک است. این برند یکی از با برندهای معتبری است که پرده‌های نمایش با کیفیتی ارائه می‌کند.

 • رفلکتا

برند رفلکتا از دیگر برندهای معتبر ارائه‌ کننده پرده نمایش برقی است. این برند علاوه بر زیبایی، کارکرد را نیز در دستور کار خود قرار داده است و انواع پرده‌های نمایش برقی را برای مکان‌های مختلف روانه بازار می‌کند.

 • اسکوپ

اسکوپ از برندهای معتبر و معروفی است که در ایران به ارائه پرده نمایش برقی می‌پردازد. اغلب پرده‌های نمایش این برند از جنس پارچه یکسانی برخوردارند.

قیمت خرید پرده پروژکتور چقدر است؟

قیمت پرده نمایش برقی پروژکتور با توجه به جنس پارچه، اندازه و ابعاد پرده، نوع موتور و همچنین شرکت سازنده آن می‌تواند متفاوت باشد. برای خرید پرده پروژکتور باید موارد زیادی اعم از مکان و محیطی که در آن پرده نمایش به کار برده می‌شود را در نظر گرفت.

خرید پرده نمایش برقی

خرید پرده نمایش برقی باید با توجه به موارد بسیاری صورت بگیرد. اگر شما برای محیط آموزشی نیاز به خرید پرده نمایش برقی دارید یا برای محیط خانه خود به دنبال پرده نمایش برقی هستید، می‌توانید با توجه به نکات ذکر شده اقدام به خرید کنید. مدل‌های مختلفی از این محصول در فروشگاه سلکسون وجود دارد که با توجه به نیاز خود، پس از بررسی‌ نکات ذکرشده، می‌توانید خریدی موفق و مناسب داشته باشید.

سخن پایانی

پرده نمایش برقی از جمله محصولاتی است که امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در مکان‌های مختلف و برای اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرده نمایش برقی امروزه در محیط‌های آموزشی مانند دانشگاه‌ها، مدارس، سالن‌های کنفرانس یا همایش و… مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل، اطلاع یافتن از مشخصات و قیمت خرید پرده نمایش برقی بسیار حائز اهمیت است.

آخرین مقالات

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟